Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra baneudvalgsmødet den 13. september 2010
 
Tilstede:       F. Thorup, S. Frederiksen, G. Nielsen, J.S. Jørgensen.
 
Personale:    Arbejdstider : overarbejde afvikles planmæssigt.
 Birthes ansættelse ophører pr. 30. sep.
                                            Overenskomsten skal fornyes inden 1. marts 2011
                      APV:            Opfølgning er i gang.
 
Maskiner      Aktuel stand: Alle maskiner kører som de skal.
Nyanskaffelser: Der er behov for en ny topdresser i 2011, den vi har, er ved at være slidt op. Vi har mulighed for at købe en demo til reduceret pris. Rotorklipperen til den grove rough er slidt op. Der er mulighed for at anskaffe en ny ved en byttehandel med en traktor, vi ikke bruger mere.
                     
Ryttergården: Liften er godkendt, men der skal foretages nogle små ændringer.
Vi vil gerne indrette hallen så der kan arbejdes ved liften om vinteren. Der kan lægges et loft med isolering over liftområdet, samt opsættes lette vægge mod maskinhallen. Portene skal tætnes og isoleres. Hvad koster det? Flemming udarbejder forslag med pris. Der kan måske findes frivillig arbejdskraft til at udføre arbejdet.
                     
Banen / Drivingrange / Par 3
                      Aktuel stand: Udelukkende positive tilbagemeldinger.
                      Indkøb: der er en del slidte måtter på drivingrange. Indkøb af nye i 2011 ( budget)
Vandingsanlæg:  Vi har købt et brugt styringsprogram og et antal dekoder. Det vil blive leveret og installeret i løbet af vinteren. Vi bliver dermed i stand til at foretage en meget mere præcis styring af vandingsanlægget, til glæde for banen og økonomien.
Der er behov for en ny hovedledning , pris ca. 30000 kr. ( budget 2011)?
                      Stier: En del trænger til at blive renoveret. Økonomisk overslag ( til budget 2011)
                      Banejusteringer: Rød og gul teested på hul 2 renoveres i løbet af efteråret.
Medlemsarbejdsdag: den 30. okt. Detaljeret arbejdsplan skal fastlægges på næste møde. Opslag opsættes i denne uge.        
Vintergreens og teesteder: F.T og JSJ fastsætter placeringen i denne uge.
Eftersåning af fairways. Vi har eftersået slidte områder på forskellige fairways. Vi vil fremover afsætte ca. 3000 kr. pr.år til frø til eftersåning, for gradvis af forbedre græskvaliteten på fairways. ( budget 2011 )
 
Østre plantage / Øvrige skovområder
                      ”Konsulent” Kim Egefjord.
 
Budget opfølgning: Vi holder os på den gode side af budgettet.
                      Vi er i gang med at forberede budget for 2011.
 
Evt.               Svend Frederiksen udtræder af baneudvalget med årets udgang. Palle Lumby indtræder som nyt medlem.
 
Næste møde. Mandag 25. okt. Kl. 10.
                      J. S. Jørgensen.

KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap