Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra baneudvalgsmøde 29. marts 2010
 
Tilstede:        Ole Østergård, Gerda Nielsen, Svend Frederiksen, Jørgen S. Jørgensen.
 
Personale:
                      Ny chefgreenkeeper, Flemming Thorup (FT) er ansat fra 6. april. 2010
                      Chefgreenkeeperen er fuldgyldigt medlem af baneudvalget.
Arbejdstider for personalet aftales med FT.
                      Overenskomst skal fornyes i dette forår.
                      APV. Opfølgning foretages sammen med FT.
Maskiner
                      Aktuel stand: Alle maskiner er klar til en ny sæson.
                      Nyanskaffelser
                                            Højtryksrenser: er indkøbt
                                            Motor til Houler: er bestilt
                                            Sprøjte, rep. og lovliggørelse: er igangsat.
                                            ”Ny” Semmiroughklipper Roberino Sabo: afventer økonomi.
                                            Ny mekanisk bunkerrive: afventer økonomi.
Ryttergården
                      Ny drikkevandspumpe: Den gamle frostsprængt, ny er opsat.
 
Banen / Dirvingrange / Par 3
                      Aktuel stand: Vi er kommet over vinteren med kun få angreb af sneskimmel.
                      Banejusteringer
Vi vil forsøge at få begyndt på nogle af de tiltag fra udviklingsplanen der ikke koster noget ud over arbejdskraft. Det skal aftales nærmere med FT.
Målsætning for banen, Standart og pleje
                      Skal afstemmes nærmere med FT.
 
Østre plantage / Øvrige skovområder
Da vi har pligt til at pleje skoven, vil vi i første omgang tage kontakt til Kim Egefjord for råd og vejledning.   
 
Budget opfølgning
                      Baneudvalget ønsker fremover at blive løbende orienteret.
Info fra greenkeeperen
Info fra bestyrelsen
 
Evt.               Vi kunne godt tænke os at forsøge med et BLÅ teested på alle baner, nogle steder sammenfaldende med GUL eller RØD andre steder med et separat BLÅ teested.
Man kan så evt. indføre nogle anbefalinger om hvilken bane (teested) man vil få den bedste golfoplevelse på, ud fra handicap, alder og køn.
 
Næste møde.
26. april kl. 10
 
Jørgen S. Jørgensen

KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap