Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Generalforsamlingen
Regelnyt uge 5
Bestyrelsens beretning 2018
  Regelnyt  Uge 3
Maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra Bestyrelsesmøde d. 5.11.2018.           Møde nr. 12/18

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen. Afbud fra Stephen.   

 

1.   Godkendelse af dagsorden

Godkendt     
 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 11/18

Godkendt
 

3.   Formanden orienterer

3.1  DGU Regionalmøde

Orientering fra mødet udsat til næste Bestyrelsesmøde


4.   Økonomi, Administration og Personale

4.1  Økonomioversigt pr. 31.10 2018 (12 mdr. Regnskab)

Det foreløbige årsregnskab er inden for budgetrammerne med nogle få afvigelser.
Endeligt regnskab sendes til revisor i uge 45.

4.2  Medlemsstatus
Ultimo året: 293 seniormedlemmer

4.3  Budgetlægning
Budgetoplæg drøftet. Revideret oplæg udsendes af Jørgen og kommenteres senest 12.11

4.4  Kommunalt tilskud
Allan undersøger muligheden for kommunalt tilskud a la Horsens  

4.5  Tilskud fra DIF/DGI
Allan formulerer fornyet ansøgning til hvervearbejdet

 

5.   Greenfee

5.1   Status for greenfeegæster

Ca. 2.000, lidt mindre end vanligt.

5.2   Status for Golfringen

Ådal er endeligt udtrådt. Norddjurs vil gerne ind, men Hobro og Markusminde er imod, og der kræves enighed. Drøftes på Golfringmøde d.26.11

Golfringmedlemsskab vil koste uændret kr. 800 i 2019, mens greenfeen for ikke ringmærkede medlemmer hæves til kr. 250.


6.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer.

Indsatsen fortsættes i 2019 efter samme model som i år, suppleret med nye ideer.
Både nye og ”gamle” firmaer og organisationer inviteres og opfølgning på de firmaer, der har haft et arrangement.

 

7.   Hjemmesiden

7.1   Implementering
Forventes i luften inden generalforsamlingen.

 

8.    Generalforsamling

8.1   Tilrettelæggelse af generalforsamlingen, herunder beretning, materialer og roller
Alle sender bidrag til beretningen til Niels.
Jørgen, Niels og Henrik udarbejder materialer.
Rollefordeling drøftes på næste møde.

8.2   Afklaring af hvem der genopstiller.
Flemming og Stephen genopstiller ikke

8.3   Ændringer i Vedtægter og Betalingsregulativ primært vedr. reduktion af bestyrelsen
Henriks oplæg blev drøftet. Afsluttes på næste B-møde
.
8.4   Formøde med dirigenten
Niels arrangerer møde inden jul
Start på vinterbane?.
Henrik og Jacob beslutter, antagelig medio november
Måttetvang?
Ikke tvang, men kraftig opfordring.
Reduktion i greenfee ?
Kr. 250 alle dage. Alle andre rabataftaler suspenderes.
Buggies tilladt ?
Kun egne buggies og kun med tilladelse fra bestyrelsen.

9.2  Klubhuset
Plantekummer fjernes
Eksisterende planter sættes i jorden. Stephen foranstalter
Fadølsanlæg fornyes
Fornyelsen iværksættes af Stephen

9.3  Turneringer
Turneringsprogram 2019
Jacob laver udkast.
Ingen turneringer i forbindelse med helligdage, bortset fra Pinsematchen.
Klubmesterskabsformen overvejes.
Årsafslutningsmatch sløjfes.

 

10.   Diverse

10.1   Regionsgolf
Jacob laver oplæg til retningslinier for tilmelding af hold, udpegning af kaptajner og udtagelse af spillere

10.2   Golfboks tilbud
Tilbuddet om gratis salgsautomat til f.eks. bolde, tees og byttepenge i forbindelse med Golfbox accepteres. Jørgen iværksætter.

 

11.  Næste møde

Tirsdag d. 27.11. kl. 18.30


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap