Skip Navigation Links
Sidste nyt
Hole in one
Nyt græs ved green 3 og 10 og 12.
Stor sponsorgave fra Nybolig
Baneinfo !!! og baneåbning
Opdateret Turneringprogram 2019
GOLFRINGEN 2019
Nyt fra Kanin Klubben
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Vejen er i vejen


Da mange ynder at spille den første del af hul 14 ude på vejen, burde den jo være fairway.
Det bliver den så.
I stedet for at reparere vejen efter skybruddet for et par uger siden, flytter vi den 2-3 m til højre og
fylder den gamle vej op med det afgravede materiale fra den nye vej. Samtidig udjævnes den
forkastning/skrænt, der løber i højre side af 14. fairway langs med vejen.
Herved kan fairway forskydes til højre ud i den naturlige sænkning mellem hul 14 og hul 3.
Mellem den nye vej og 3. green etableres en bunker, som dels er med til at definere 3. greens
venstre side og 14. fairways højre side, dels vil stoppe nogle bolde, der ellers ville løbe ned på den
nye vej, ligesom de nu løber ned på den eksisterende vej.
Se vedhæftede principskitse.
Den sydlige kant af det nye vejstykke er afsat med pinde, som er ikke- flytbare forhindringer.
Det nye vejstykke bliver lavet af en entreprenør på een dag indenfor de næste 14 dage, når han
alligevel er i nærheden. Vejen tages i brug med det samme, og der vil selvfølgelig være frit drop fra
den ligesom fra den nuværende. Senere vil der blive lagt stabilgrus eller knust asfalt på.
Den gamle vej og forkastningen på 14. fairway vil blive planeret ud af greenkeeperne og forberedt
til såning, men det bliver der først tid til engang i november.
I en periode vil der således være et pænt stykke areal under reparation med frit drop i højre side
af første del af hul 14 og til venstre for green 3, men i praksis vil det være det samme område som
i dag sender boldene ud på vejen til et frit drop.

Baneformanden.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap