Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 16/1-2018.

Deltagere: Gurli Markussen,  Stephen Andersen, Torben Therkelsen, Flemming Schütt,  Allan Bante,  Jørgen Fink og Niels Korsgaard

Fraværende: Kresten Riis-Jensen

 

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 31/12-2017

 

De første måneder i det nye regnskabsår følger budgettet.

Restancer:

Klubben har heldigvis meget få restance-kroner i klemme

 

Projektstatus, rapport fra udvalg m.m.

Golfringen  - status

Klubben har pr.31/12 haft besøg af 815 gæster fra Golfringen. Og klubben fortsætter i Golfringen i 2018.

Husk tilmelding til  Gitte i sekretariatet hvis medlemskab ønskes i 2018

                     

Sponsorudvalget

Flemming Schütt kunne meddele at Kronjysk Golf v/Jesper Mikkelsen har sagt ja-tak til at sponsere Ægteskabs-/Par-matchen i 2018.

Samarbejdsaftalen med Bravo Tours er opsagt, da klubben ikke har fået noget økonomisk ud af denne.

 

Turneringsudvalget:

Turneringsplanen for 2018 blev gennemgået og godkendt

 

Markedsføring

Klubben har udarbejdet et tilbud til Lübkermedlemmer til udlevering på et møde i Kolind lørdag den 13/1. Men vi har p.t. ikke modtaget nogen respons på dette.

 

Klubben har søgt Nordea Fonden/Sparekassenfonden om kr. 25.000,- til en golfhytte med lynafleder.

 

Nybegynderudvalget

Klubben deltager i et Erfa-møde omkring indslusning/håndtering m.v. af nye medlemmer. Mødet er arrangeret af DGU.

Klubben har overfor DGU udpeget Gurli Markussen som tovholder i forbindelse med planlægning, markedsføring og gennemførelse af Golfens Dag 22/4.

 

 

Baneudvalget.

Green-keeperne er p.t. på ferie/afspadsering, så der forgår ikke andet på banen end fældning af træer, nedklipning af småtræer og udtynding af buskadser og ikke mindst ud rydning af muldvarper p.t. 50 stk.  

 

           Generalforsamlingen den 29/1 2018

Der er udsendt indkaldelse pr. e-mail til alle medlemmer.

 

HUSK:

Medlemmerne har mulighed for at stille skriftlige forslag til drøftelse på generalforsamlingen Disse skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 21/1 2018

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes efter Generalforsamlingen den 29/1-2018

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap