Skip Navigation Links
SENESTE
Referat fra Bestyrelsesmøde 7.2.2018
Baneinformation
Referat fra Klubbens ordinære Generalforsamling 29/1 2018
Bestyrelsens konstituering
Vinter Greenfee
Konverteringstabeller og scorekort vinteren 2017-2018
Turneringprogram 2018
Google

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 16/1-2018.

Deltagere: Gurli Markussen,  Stephen Andersen, Torben Therkelsen, Flemming Schütt,  Allan Bante,  Jørgen Fink og Niels Korsgaard

Fraværende: Kresten Riis-Jensen

 

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 31/12-2017

 

De første måneder i det nye regnskabsår følger budgettet.

Restancer:

Klubben har heldigvis meget få restance-kroner i klemme

 

Projektstatus, rapport fra udvalg m.m.

Golfringen  - status

Klubben har pr.31/12 haft besøg af 815 gæster fra Golfringen. Og klubben fortsætter i Golfringen i 2018.

Husk tilmelding til  Gitte i sekretariatet hvis medlemskab ønskes i 2018

                     

Sponsorudvalget

Flemming Schütt kunne meddele at Kronjysk Golf v/Jesper Mikkelsen har sagt ja-tak til at sponsere Ægteskabs-/Par-matchen i 2018.

Samarbejdsaftalen med Bravo Tours er opsagt, da klubben ikke har fået noget økonomisk ud af denne.

 

Turneringsudvalget:

Turneringsplanen for 2018 blev gennemgået og godkendt

 

Markedsføring

Klubben har udarbejdet et tilbud til Lübkermedlemmer til udlevering på et møde i Kolind lørdag den 13/1. Men vi har p.t. ikke modtaget nogen respons på dette.

 

Klubben har søgt Nordea Fonden/Sparekassenfonden om kr. 25.000,- til en golfhytte med lynafleder.

 

Nybegynderudvalget

Klubben deltager i et Erfa-møde omkring indslusning/håndtering m.v. af nye medlemmer. Mødet er arrangeret af DGU.

Klubben har overfor DGU udpeget Gurli Markussen som tovholder i forbindelse med planlægning, markedsføring og gennemførelse af Golfens Dag 22/4.

 

 

Baneudvalget.

Green-keeperne er p.t. på ferie/afspadsering, så der forgår ikke andet på banen end fældning af træer, nedklipning af småtræer og udtynding af buskadser og ikke mindst ud rydning af muldvarper p.t. 50 stk.  

 

           Generalforsamlingen den 29/1 2018

Der er udsendt indkaldelse pr. e-mail til alle medlemmer.

 

HUSK:

Medlemmerne har mulighed for at stille skriftlige forslag til drøftelse på generalforsamlingen Disse skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 21/1 2018

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes efter Generalforsamlingen den 29/1-2018

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard


KLUBSPONSORER/tr>
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018

   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap