Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 12/12-2017.

Deltagere: Gurli Markussen,  Stephen Andersen, Torben Therkelsen, Flemming Schütt,  Allan Bante, Kresten Riis Jensen, Niels Korsgaard

Fraværende: Jørgen Fink

 

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt

   

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 30/11-2017

 

Den første måned i det nye regnskabsår følger budgettet.

 

Træk på kassekreditten udgør ca. 600 tkr. efter at kontingentindbetalingerne hat fundet sted. Kassekreditten er nedskrevet til 1 mio. kr. igen og de 400 tus.kr. fra jordsalget er netop blevet frigivet.

Der udestår ca. 25 tus.kr..vedr. kontingent, som endnu ikke er betalt.

 

Udkast til årsregnskab fra revisionen blev gennemgået.

 

Det foreløbige årsresultat  - inden den endelige revision er gennemført -  forventes at udvise et underskud på ca. 40.0 tus. kr..

 

 1. Projektstatus, rapport m.m.

  Golfringen  - status

  Klubben har pr.30/11 haft besøg af 805 gæster fra Golfringen. Og klubben fortsætter i Golfringen i 2018.

  Husk tilmelding til  Gitte i sekretariatet hvis medlemskab ønskes i 2018

   

  Turneringsudvalget:

  Den netop afviklede juleturnering var som sådan ok, men set i lyset af antal tilmeldte, vil juleturneringen udgå af næste års turneringsplan. Klubben vil i stedet  gennemføre en slags klubturnering i sensommeren/efterår 2018

   

  Baneudvalget.

  De planlagte igangsættelser af  små-projekter (afgravning ved Hul 9, og etablering af sti mellem Hul 17 og 18 er udskudt til februar/marts.

   

  Generalforsamlingen den 29/1 2018

  Der vil blive udsendt indkaldelse pr. e-mail til alle medlemmer – husk at meddele jeres e-mail-adresser til Gitte i Sekretariatet.

  Dagsorden,( årsrapport og),  regnskab og budget vil fremgå af klubbens hjemmeside senest den 15. januar 2018.

   

  Bestyrelsen:

  Torben Therkelsen har meddelt, at han fratræder efter 7 år i bestyrelsen som formand ved den kommende generalforsamling.

  På valg er desuden Kresten Riis Jensen der (desværre) ikke ønsker at modtager genvalg samt Niels Korsgaard, der gerne modtager genvalg.

  Suppleant Stephen Andersen (husudvalgsformand) modtager gerne genvalg.

   

  HUSK:

  Medlemmerne har mulighed for at stille skriftlige forslag til drøftelse på generalforsamlingen Disse skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 21/1 2018.

   

  Sponsortiltag

  På generalforsamlingen kommer også en OK-repræsentant, der tegner OK-kort, el-aftale,  mobilaftaler – alt sammen for at medlemmer og OK kan støtte klubben økonomisk

   

   

                        Eventuelt

  Under eventuelt blev det besluttet at få lakeret trappeopgangen – det sørger BOMA for – tidspunkt meddelelses senere

  Blokkering af tider af ”klubberne i Klubben” vil blive taget op til drøftelse i foråret 2018

  .

   

  Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9/1

   

  På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap