Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 15/11-2017.

Deltagere: Gurli Markussen, Jørgen Fink, Stephen Andersen, Torben Therkelsen, Flemming Schütt,  Niels Korsgaard

Fraværende: Allan Bante og Kresten Riis Jensen

 

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

                        Regnskab pr. 31/10-2017

Det foreløbige årsresultat  - inden den endelige revision er gennemført -  forventes at udvise et underskud på ca. 40.0 tus. kr..

 

Træk på kassekreditten: Kassekreditten er nedskrevet til de normale 1.0 mio.kr. efter kontingentindbetaling

Budgettet for 2018 udviser et driftsresultat på + 10.0 tus. kr.

 

 1. Projektstatus m.m.

Salg af jordstykke

Købssummen er nu indsat på en deponeringskonto

 

Golfringen  - status

Klubben har pr.31/10 haft besøg af 774 gæster fra Golfringen. Og klubben fortsætter i Golfringen i 2018.

Husk tilmelding hertil senest den 15/12 – Tilmelding til Gitte i sekretariatet.

 

I oktober blev der gennemført det halvårlige møde med Klubber i Klubben

 

Det er blevet besluttet at ændre green-fee pris til kr. 200,- for alle indtil udgangen af februar 2018. Alle rabataftaler er ophørt.

 

Niels Korsgaard deltog i det årlige regionalmøde med DGU og orienterede om DGU’s aktivitetsplan og tiltag i 2018, herunder forløbet for de kommende regelændringer der træder i kraft pr. 1. januar 2019.

 

 1. Rapport fra diverse udvalg

            Husudvalget

Der er opsat hylder til placering af jern m.m. i rummet hvor prøvemedlemmer og andre kan låne udstyr. Flot arbejde.

 

            Sponsorudvalg m.v.

            Der er indgået ny sponsor aftale med Kronjysk Golf v/Jesper Mikkelsen for 2018.   Halvdelen af nuværende sponsoraftaler er til forhandling inden marts 2018.

 

            Der er indgået nyt buggy-aftale for 2018.

           

Turneringsudvalget

Klubben har tilmeldt 1 hold i kvalifikationsrækken for 2018, og der er allerede oprettet nogle hold til Regionsgolf. – mere om det senere.

Turneringsplanen for 2018 er under udarbejdelse og fremlægges til generalforsamlingen.

 

            Eventuelt

Der vil blive igangsat et arbejde med overskriften ”Strategi for markedsføring 2018”, herunder markedsføring af klubben til andre klubber.

Bestyrelsen har besluttet at klubben melder sig ud af arbejdsgiverforeningen.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12/12

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard

 

 

 


 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap