Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 27/9-2017.

Deltagere: Gurli Markussen, Jørgen Fink, Stephen Andersen, Torben Therkelsen, Flemming Schütt, Allan Bante, Niels Korsgaard. Kresten Riis Jensen

 

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

                        Regnskab pr. 31/8-2017

Regnskabet udviser efter 10 måneder et overskud på ca. 250.0 tus. kr. Der resterer stadigvæk 2 måneders lønninger, alm. Driftsudgifter og renteudgifter. Der forventes et underskud på driften i indeværende regnskabsår.

 

Træk på kassekreditten pr. 27/9 er på ca. 1.0 mill. kr. imod et bevilget træk på 1.4 mill. Kr.

 

Projektstatus

Skiltet ”Velkommen til Ebeltoft Golf Club” til opsætning ved indkørslen er ankommet og vil blive opsat snarest. Skiltet er designet af Jørgen Fin i samarbejde med Skomø, der ligeledes sponserer skiltet.

 

Salg af jordstykke

Der mangler stadig en endelig godkendelse fra kommunens side

 

Golfringen  - status

Klubben har pr. 27/9 haft besøg af 686 gæster fra Golfringen. Der er indkaldt til møde i Golfringen for medlemsklubberne den 31/10 og vi deltager med 2 repræsentanter. Bestyrelsen indstiller til at fortsætte i Golfringen i 2018.

 

 1. Rapport fra diverse udvalg

Pro-Am den 15/9

Gennemførelse af Pro-Am blev en stor succes, vejret var med os og der var liv og glade dage på golfbanen og bagefter til frokost og præmieoverrækkelse.

Allerede nu har 22 hold tilmeldt sig turneringen i 2018.

 

Klubmesterskaber den 16. og 17/9

Også et vellykket arrangement, men i 2018 vil Klubmesterskaberne ligge sidst i august og ikke i direkte forlængelser af Pro-Am.

Propositionerne for deltagelse i Klubmesterskaberne vil ligeledes blive revurderet til næste år.

 

Baneudvalget

Der igangsættes lidt småprojekter som allerede meddelt i Nyhedsbrevet fra Baneudvalget.

Nybeynderudvalget

Nybegynderne er indtrådt i Kaninklubben, der nu har 16 medlemmer og fortsætter under ledelse af Gitte Sejersen og Michael Rosleff

           

            Husudvalget

Reparation af grusvejen sker snarest.

 

            Sponsorudvalg m.v.

            Sponsorindtægterne følger budgettet.

 

5.         Kommende aktiviteter

Søndag den 8/10 afholdes der en lukket turneringsdag for sponsorer, udvalgsmedlemmer og klubbens frivillige medhjælpere.

 

Mandag den 6/11 afholdes der efterårets udvalgsmøde med Klubber i Klubben + medlemmer fra udvalgene.

 

Eventuelt

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte med de samme kontingentbetingelser for kommende nye prøvemedlemmer.

 

Sommerhus aftalen bliver revideret så det for 2018 i perioden fra 1/5 til 30/9 koster kr. 2.000,- for en spiller og kr. 3.000 for 2 spillere

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15/11

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard

 

 

 


 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap