Skip Navigation Links
SENESTE
Referat fra Bestyrelsesmøde 7.2.2018
Baneinformation
Referat fra Klubbens ordinære Generalforsamling 29/1 2018
Bestyrelsens konstituering
Vinter Greenfee
Konverteringstabeller og scorekort vinteren 2017-2018
Turneringprogram 2018
Google

 

 

Information fra Baneudvalget

Gåsebillelarve-skader

Desværre synes skaderne og kragerne igen i år, at gåsebiller har lækre larver, som det er værd at ødelægge vores græs for.

De skader, der laves på banen skal betragtes som Areal under reparation. 

Det vil være uoverkommeligt at markere de skadede og reparerede områder, så man må bruge sin sunde fornuft og moral, selv om det er meget fleksible begreber i forbindelse med golf. Men altså, det kategoriske imperativ lyder i denne forbindelse:  Hvis du synes du skal have lempelse, skal du spørge dig selv, om du ville have givet din modstander lempelse.
Vi overvejer om vi skal invitere jægerne til fugleskydning, ligesom sidste år.

Anlægsarbejder

I henhold til vores projektplan vil der blive lavet 3 mindre, men væsentlige anlægs-arbejder i løbet af oktober måne.

1.  Skråningen over stien foran 1. gul tee vil blive affaset for at skabe bedre udsyn til fairway. Jorden vil muligvis blive anvendt til at forhøje det gule teested og anlægge et blåt tee ca. 25 m for det gule. Når der arbejdes, skal herrerne spille fra rød tee.

2.  Den nye sti fra 17. til 18. vil ud for greenen blive gravet ind i kråningen. Når der arbejdes, vil hullet blive reduceret til et pitch and putt hul (hen over søen selvfølgelig).

3.  Bakken i venstre side af 9. som skjuler venstre side af green vil blive afgravet og jorden anvendt til opbygning af et nyt rødt teested foran det nuværende, som så bliver blåt.     Når der arbejdes, skal der spilles fra et midlertidigt teested i højre side af ”fairway”.

Tilfældige pæle

Undertiden vil man møde tilsyneladende tilfældigt placerede pæle forskellige steder på banen. De er dog meget eftertænksomt anbragt for at angive klippemæssige justeringer af fairway og semirough.

Vinterbane

Nu skal man jo være varsom med at fastlægge baneåbninger, så hvornår vi går over til vinterbane afgøres af greenkeeper, baneudvalg og Vorherre i samdrægtighed. Hvis det går som det plejer, vil vi nok have vinterbane fra primo november til primo april.

Vinterbanen vil lige som sidste år være identisk med sommerbanen bortset fra, at der spilles med måtter/oplæg, at de selvstændige blå teesteder bliver gule og at herrerne skal slå fra måtter på par 3 hullerne. Damerne, som jo er langt mere blide, forbliver på de røde teesteder.

Men foreløbig er banen jo særdeles sommerfin.

Baneudvalget   1.10.17


KLUBSPONSORER/tr>
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018

   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap