Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 15/8-2017.

Deltagere: Gurli Markussen, Jørgen Fink, Stephen Andersen, Torben Therkelsen, Flemming Schütt, Allan Bante, Niels Korsgaard. samt gæsteindlæg fra  Henrik Jakobsen

Fraværende3: Kresten Riis Jensen

 

Mødet indledtes med et indlæg fra Henrik Jakobsen omkring tiltag på banen, færdiggørelse af Blå teesteder og igangværende projekter.

Projekter omkring banens udvikling i 2018 vil blive taget op i efteråret ved budgettes udarbejdelse.

Absolut stor tilfredshed med banens nuværende tilstand – også hørt fra masser af green-fee spillere.

 

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt

   

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

                                            Regnskab pr. 31/7-2017

Regnskabet udviser et overskud på ca. 400.0 tus. kr. og trækket på kassekreditten er på ca. kr 900.0 tus. kr. Som tidligere år er der behov for at få kassekreditten hævet med 400 tus.kr.

Der mangler udbetaling af 3 gange lønninger lidt til banens pleje, renter og afdrag på lån  så der må forventes et underskud på driften i år.

 

 1. Projektstatus

  Skoler og frivillige

  Det er aftalt at Ebeltoft Skolen kommer med hold  i løbet af efteråret

   

  Salg af jordstykke

  Der mangler stadig en endelig godkendelse fra kommunens side

   

  Velkomstskilt

   ved indkørslen er igangsat og opsættes snarest.

   

  Golfringen  - status

  Klubben har pr. 15/8 haft besøg af 584 gæster fra Golfringen og klubben har selv 110 medlemmer af Golfringen. Der er ca. 600.0 tus.kr. til fordeling blandt de 8 klubber.

   

 1. Rapport fra diverse udvalg

  Markedsføring:

  Klubben har anvendt it-systemet ”Golfspilleren i Centrum” der udsender spørgeskema til alle nybegyndere om deres oplevelser, indkøring etc. . Der bliver benchmarking til samtlige klubber i Midtjylland – og Ebeltoft ligger på en klar førsteplads her.

   

                                              Medlemsstatus:

  Vi har i indeværende år fået tilgang af 44 spillere, bestående af 37 fullmember, 3 fleksmedlemmer, 1 longdistance, 1 ungsenior og 2 juniorer.

  Udmeldelser d.d. omfatter 14 spillere, heraf 8 fullmember, 5 fleksmedlemmer og 1 passiv.

   

  Nybeynderudvalget

Ud af de15 tilmeldte prøvemedlemmer er 12 nu indmeldt som fuldtidsmedlemmer.

Der afholdes matcher for nybegynderne og kaninklubben hver mandag aften, hvor der er mentorer på, og der spilles 4, 6 eller 9 huller. Disse matcher fortsætter indtil 1/10.

                                           

          Status PRO-AM

          Der er tilmeldt 23 hold til proAm den 15/9.

 

          Husudvalget

Der er gennemført en vellykket arbejdsdag med maling af borde, banetoiletet inklusiv reparation af taget. En ny sofa er doneret af Gurli Markussen, og postkasser sat op i klubhuset.

 

          Sponsorudvalg m.v.

          Sponsorindtægterne følger budgettet.

          Nyt: Der er lavet en hotelaftale med Dayz med link til respektive hjemmeside

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12/9

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard

 

 

 


 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap