Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Nyhedsbrev juli 2017

 

Arbejdsdag klubhus. (vi mangler stadig hjælpere)

Lørdag d. 15. juli 2017 skal vi bruge et antal frivillige til en arbejdsdag på/ved klubhuset.

Vi har følgende arbejdsopgaver alt efter deltagerantal.

Alle bænke ved klubhuset skal males.
Blomsterkummer skal repareres og males. (er i gang)
Golfkugle og fliser ved indgang skal vaskes/renses med alge rens.
Rengøring af køkken og barområde.

Vi mødes kl. 08:30 til en kop kaffe og et rundstykke. Efter en kort briefing fordeles opgaverne, og vi går i gang kl. 09:00. Kl. 13:00 stopper vi og der vil være et stykke brød og en øl/vand.

Har du overskuddet, energien og lysten til at give et nap med på denne dag, så send en mail til Stephen Andersen på mail: stephen@folke.me.uk . Eller skriv dig på listen i klubhuset.

 

Ferie Gitte

Gitte holder ferie fra lørdag d. 15. juli til tirsdag d. 25. juli begge dage incl. Sekretariatet vil i den periode være bemandet ved Birthe Schmidt på hverdage.

 

Lockerrum nummer 57

Vi har et lockerrum, nummer 57, med ukendt ejer. Der har i en periode været hæftet et skilt på rummet med en opfordring til et brugeren skulle henvende sig i sekretariatet med hensyn til betaling, dette er ikke sket. Rummet indeholder tre golfsæt Ping, Cobra og Galway samt en Clickgear trolly. Hvis ejer ikke melder sig vil rummet blive åbnet og udstyr lagt på lager.

 

Marathon golf (husk husk husk husk)

I dagene 28-29 og 30. juli spilles dette års Marathon golf. Der spilles i 3 rækker. Række A+B spiller slagspil og række C stableford. Deltagelse Max hcp. 36. Første start alle dage kl. 08:00.

D.28. juli 1. runde Kalø Golf Club. Turneringsleder Ingolf Vig.
D.29. juli 2. runde Ebeltoft Golf Club. Turneringsleder Annette Kambeck.
D.30. juli 3. runde Grenå Golf Club. Turneringsleder Ole Lyng.

Tilmelding er åben på GOLFBOX.


Danmarks flotteste par 3 hul.

Ebeltoft Golf Club har indstillet vores hul 15 i konkurrencen på  Golf.dk  om Danmarks flotteste par 3 hul. Billeder taget af Uffe Lauritsen.

 

 

Indspil fra Banen

1.    Rød tee på hul 15 og gul og rød tee på hul 18 er nu i brug og ser ud til at fungere efter hensigten.

2.    Vejen fra hul/green 17 til hul 18 forlægges, så den det første stykke følger den rute ovenfor green, som spillerne til rød tee 18 hidtil har brugt og derefter deler den sig i en sti til gul tee og en sti til rød tee. 

3.    På hul 15 kan det være svært fra gul tee at se, om der er spillere på rød tee på grund af kraftig buskvækst mellem de to teesteder. Der vil blive ryddet, men indtil da opfordres brugerne af rød tee til at placere deres grej på stien ud for teestedet, da det her med lidt omhu kan ses fra gul tee.

4.    En del af gul tee på hul 16 bliver taget i brug lørdag d. 15. juli.

5.    Vi har fået lavet nye teesteds skilte, hvor Gustav og Hund har lay-outet og Skomø har sponseret fremstillingen. Skiltene bliver sat op, efterhånden som vi får teested-stenene placeret rigtigt, d.v.s. så vidt muligt midt på indgangssiden af teestedet. Midt på, for at angive at herfra er hullets længde målt til midten af green, og på indgangssiden, så man kan orientere sig om hullets forløb og vælge det rette våben inden man går op på teestedet. På hultegningen er angivet, hvor et gennemsnitligt drive vil lande (også selv om det er ude i roughen).

6.    Skiltetegningerne vil også blive brugt til baneguiden på hjemmesiden suppleret med fotos af hullerne og desuden i papir-baneguiden til greenfee spillerne.

7.    Der arbejdes med at få klargjort blå teesteder på hullerne 3,5,10,12,13,14,15,17 og 18. På sigt vil der også komme blå teesteder på næsten alle de øvrige huller. Indtil da vil de manglende blå teesteder falde sammen med de røde teesteder. Den blå bane er tiltænkt de særdeles gode damer og de herrer, som er vokset fra de gule teesteder. Mens vi arbejder med teestederne vil de være markeret med 4 pæle, som er ikke-flytbare forhindringer.                                                                                                   Den blå bane får Course Rating og Slope og Hcp-omregningstabel, så den kan bruges i matcher og til handicapregulering.

8.    Til begyndere overvejer vi at lave nogle grønne teesteder/markeringer ude på fairway et godt stykke foran de røde teesteder for at lette overgangen fra par 3 banen til den ”rigtige” bane.

9.    Retningspælen på hul 18 er fjernet, fordi den nu er misvisende og reelt overflødig.

10.  Områderne under reparation på hul 7 og 12 ophæves d. 15. juli. Der er fortsat nogle pletter, hvor græsset har svært ved at etablere sig. Her vil der blive opsat nogle små metalbøjler for at forhindre trafik, men hvis de er i vejen for ens slag kan man tage dem op, men sæt dem på plads igen !!

11.  På enkelte huller vil der blive foretaget en regulering af grænsen mellem fairway og rough, derfor vil der undertiden stå nogle tilsyneladende umotiverede pæle, som skal behandles som ikke-flytbare forhindringer.

Ellers er alt som tilforn.

Baneudvalget

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap