Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 13/6-2017.

 

Referat fra bestyrelsesmødet 9/5 2017 blev godkendt og underskrevet

 

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

 

Regnskab pr. 31/5 2017

Efter 7 måneder viser regnskabet et overskud på 693 tkr. Eneste væsentlige indtægtskilde resten af året er greenfee plus Golfringen, som vi jo af naturlige grunde ikke kender resultatet af endnu. De store poster resten af året er 2 gange prioritetsrenter samt 5 gange lønninger, så overskuddet skal nok blive brugt godt og vel, som det ser ud pt. Der er en negativ budgetafvigelse på 180 tkr., som primært skyldes: mindre indtægter vedr. kontingent og greenfee 79 tkr., større omkostninger på el pga. manglende fakturering i 2016, som først er kommet i 2017 med 40 tkr., indkøb af værktøj efter tyveri på Ryttergården 32 tkr., hvor erstatningen blev indtægtsført i sidste regnskabsår, baneforbedringer og gødning samt ral til parkeringspladsen 42 tkr. Nogle af afvigelserne vil blive mindre fordi de er budgetteret i andet halvår. Men der vil være behov for at spare resten af regnskabsåret!

 

Der er pt. trukket 630 tkr. på kassekreditten så vi har 370 tkr., plus ekstrabevilling som tidligere, til resten af året. Forhåbentlig kommer dette til at hænge sammen.

 

Restancer fra kontingentbetalingen pr 1. maj er meget lav denne gang, så det skal der heldigvis ikke bruges mange ressourcer på.

 

Projekter

Salg af jord

Som landet ligger nu forventer vi handlen går i orden, men der henstår stadig en endelig godkendelse/tilsagn fra kommunens side.

 

Udvalgsorientering

Golfklubben er blevet spurgt om vi vil indgå i et samarbejde med skolerne. Dette4 har vi sagt ja til og mangler dog nogle frivillige medhjælpere til at deltage i undervisningen.

Nærmere herom følger.

 

Det er besluttet at sættet et ”velkommen-skilt” op ved indkørslen til P-pladsen

 

Opfølgning uge 21 kampagnen

Vi havde besøg af 103 gæster fra 32 forskellige klubber med en indtægt på ca. 12.500 tus.kr.

Vi forventer at gentage ”uge 21”i 2018 med den begrundelse, at det er en god og billig måde at markedsføre Ebeltoft Golf Club på. Dog skal vi være lidt tidligere ud til næste år m.h.t. information.

 

Golfringen – status

Klubben har i alt 106 medlemmer i Golfringen og Klubben har indtil 31/5 haft besøg af 340 gæster fra de øvrige Golfrings-klubber.

Golfringen er helt klart en succes for klubbens medlemmer, men om det også bliver en succes økonomisk kan først gøres op senere.

 

 

Erfaringer fra Golfens Dag

GolfensDag blev afviklet i flot vejr og med knap 30 deltagere.

Der skal næste år være lidt bedre struktur afhængig af hvor mange der møder frem. Der vil blive en større opdeling i grupper og med mere præcise tidspunkter på, hvornår der skiftes. Nuværende status over ”tilmeldinger”

Prøvemedlemmer                   15 hvoraf 5 er kommet i handicap

Tilgang fra andre klubber      18 hvoraf 1 flex medlem

 

Regionsgolf/Elitegolf

Her er flere hold gået videre efter indledende runde. Der vil snarest blive opsat en resultatliste på hjemmesiden.

Det blev også besluttet at resultaterne af alle klubbens matcher skal være tilgængelig på hjemmesiden.

 

Sponsorudvalget

Der er blevet opsat smily-etiketter hos nogle af klubbens sponsorer. Tiltaget er sponsoreret af oplæg fra Gustav & Hund samt trykning af Skomø.

Tiltaget har fået en positiv modtagelse.

Skomø har sponseret 47 nye tee-steds skilte som Henrik Jacobsen har designet.

 

Banen

Banen undergår p.t. en del ændringer af tee-steder men står rigtig flot og bestyrelsen drøfter i øjeblikket et oplæg til nye spændende ændringer, men økonomien er ikke på plads, så det vender vi tilbage med senere.

 

Eventuelt

Det skal hermed oplyses, at priserne på øl i automaterne vil stige til 20 kr. og fadøl til 25 kr. Omprogammering er rekvireret.

 

Husudvalget indkalder til arbejdsdag den 15/7 – nærmere følger.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den  15/8

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap