Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Dagsorden til bestyrelsesmøde 9/5 2017 kl. 19.00 i klubhuset.

Mødet starter med en tur på banen (hul 3). Henrik Jacobsen deltager.

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde                                       Alle
 2. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 30/4 2017                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt.                                                                       Jørgen/Torben

Restancer

3.   Projektstatus                                                                                                  Alle                                    

Salg af jord

          Skoler

          Skur

          Skilt

          Uge 21

 1. Rapport fra diverse udvalg                                                                           Alle

                      Golfens dag

                      Pro-Am                      

5.   Bordet rundt                                                                                                  Alle                                        

 1.  Eventuelt

Næste møde                     

 

Referat

 

Ad 1. referat godkendt

 

Ad 2. regnskab pr. 30.04.17 blev gennemgået og følger budget.

Vi har haft en markant udgift til el, hvilket skyldes, at der ikke fra leverandør var kommet opkrævning i en periode.

 

Træk på kassekredit ca. kr. 550.000,- og det midlertidige bevilgede overtræk er nedskrevet igen, vi har en trækningsret på ca kr. 450.000,-

 

Der er nogle få restancer, og der udsendes nu rykkere til dem.

 

Ad 3. salg af jord – landinspektør har på købers vegne lavet opmåling m.m., vi afventer Syddjurs kommunes godkendelse

 

Skoler: vi søger klubmedlemmer, der vil tage sig af arbejdet og giver så skolen besked.

 

Skur: v. lockerrum udsættes indtil videre

 

Skilt: udsættes til næste møde, hvor Stephen er med, men området rettes op og plantes til.

 

Uge 21: er på vores facebook side : golf i Ebeltoft. Alle medlemmer opfordres til at dele opslaget. Samtidig undersøger vi om det kan komme på golf.dk, m. bannerreklame.

 

Ad 4. golfens dag. Vi laver lidt tilretning næste år, men ellers en fin dag med 16 nye prøvemedlemmer og 19 nye medlemmer fra andre klubber og 1 flexmedlem, der er udsendt velkomstbrev til alle.

 

Pro-am der er pt. Tilmeldt 21 hold

 

Ad 5.

Kresten: banen er priklet og der bliver eftersået. Vor nye greenmand er kommet godt i gang.

 

Flemming: der er nu 97 tilmeldte til Golfringen, og vi har haft ca 200 besøgende via Golfringen indtil 30.04.

Vi får lavet en smiley til vores sponsorbutikker som de kan sætte i vinduet: Vi støtter Ebeltoft Golf Club.

 

Ad 6. næste bestyrelsesmøde er: Tirsdag d. 13.06.

 

Ref. Allan

 

 

 

 

 

 

                     

                                

                      .

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap