Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af ekstraordinær generalforsamling 20/4 2017

Fremmødte: Der var  84 medlemmer tilstede, som havde 25 fuldmagter. I alt 109 stemmeberettigede.

Dagsorden

Bestyrelsens forslag om salg af jordstykke i bunden af hul 16

Formanden Torben Therkelsen bød velkommen og redegjorde for baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling.

Formanden gav en grundig orientering omkring salget og hvad et evt. salg ville indebære for klubben og klubbens økonomi.

Der var nogle få spørgsmål i den efterfølgende debat og dirigenten Henrik Brandt-Madsen ridsede sagen op inden der blev gået til afstemning.

Bestyrelsens forslag om et evt. kommende salg af jordstykket blev vedtaget med 106 stemmer for og 3 imod.

På bestyrelsens vegne
Niels Korsgaard

NB: der er opsat et flag der viser hvor det kommende skel ca. ligger.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap