Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Nyhedsbrev april 2017 Ebeltoft Golf Club

 

Regionsgolf Vest Gruppe B.


Har du et handicap over 11,5, er du kvinde og har du lyst til at spille mandag aften kl. 1700 forskellige steder i Midtjylland. Så mangler man kvindelige spillere til regionsgolf gruppe B. Er du interesseret, kan du henvende dig til holdkaptajn Claus Jeppesen på tlf. 8634 2111 eller mail cje@nybolig.dk.

http://west.regionsgolf-danmark.dk/

 

Dansommer turnering

Årets Dansommer turnering v. Poul Svendsen (åbnings match) afvikles søndag d. 23. april 2017 med gunstart kl. .09:30. Der spilles stableford i alle rækker. Turneringsledere Birgit Albertsen og Allan Steen. Sidste tilmelding fredag d. 21. april kl. 17:00 på GolfBox.

http://www.dansommer.dk/

 

Husk Husk Husk Husk Husk Husk

Ekstra ordinær generalforsamling i morgen d. 20 april 2017 kl. 19:00 i klubhuset ang. salg af jord ved hul 16.

Ønsker du at afgive fuldmagt skal den udstedes til et klubmedlem som møder op ved generalforsamlingen. Se udsnit af vedtægter nedenfor.

§ 8 Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i Ebeltoft hvert år inden udgangen af januar måned i det efterfølgende kalenderår.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden samt revideret regnskab og budget vil derudover være tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelses beslutning, eller ved skriftlig anmodning til bestyrelsen underskrevet af mere end 10% af klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som foran nævnt, og den skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet.

 

§ 10 Ethvert medlem i kategori J (fyldt 18 år), U og S, som ikke er i kontingentrestance, har én stemme på generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem - dog kan ingen afgive mere end 2 stemmer.

http://ebeltoft-golfclub.dk/web/newsq.aspx?id=527

 

Golfens dag 30. april 2017

Husk at inviterer, husk at fortælle om dagen og husk alle er velkomne.
Hermed program for dagen:

PROGRAM

for

GOLFENS DAG DEN 30. APRIL 2017 KL. 13.00 – CA. 16.30

 

Kl. 13.00:                         Modtagelse og velkomst ved klubhuset

Kl. 13.30 – 16.00:             Undervisning på hold

 1. Driving Range
 2. Puttebanen
 3. Puttekonkurrence
 4. Banefremvisning

Der byttes hold ca. kl. 14.15 og 15.15

Kl. 16.00:                         Kaffe og kage i klubhuset
                                      Herunder:
                                      Præmieoverrækkelse fra puttekonkurrencen
                                      Orientering om medlemskab/prøvemedlemsskab,
                                      gratis undervisning, regelaftener, DGU-kort m.m.

                                      Tak for i dag – og på gensyn

http://ebeltoft-golfclub.dk/web/newsq.aspx?id=524

 

 

Årets parmatch 24/6-2017 – aftenens fest afholdes i klubhuset – lækker buffet fra Stockfleth.
 

Greensome, stableford i 2 rækker. (Samboende/ægtepar og mixede par ) Gunstart kl. 12.00. Max antal deltagere 80 pers eller 40 par.
 

Tilmelding på golfbox kun som par, senest 9/6-2017. Tilmelding er først gældende ved betalt tilmeldingsgebyr på reg.nr. 9360 kontonr. 0007859260 Sparekassen Kronjylland. Husk at oplyse medlemsnummer på begge spillere.
 

Flotte præmier fra dagens sponsorer Den Skæve Kro, Stockfleth, Lorentzen Vinforsyning, Trine Fau og Thomas Dahl. Præmier til nr. 1, 2 og 3 i begge rækker. Nærmest flaget på alle par 3 huller for både herrer og damer (på green ).
 

Aftenens fest starter med velkomstdrink kl. 18.30. Ca. kl. 19.00 lækker buffet fra Stockfleth med forretter, hovedret og dessert. Vine fra Lorentzens Vinforsyning kan købes til fornuftige priser.

Til desserten serveres der kaffe, te – mulighed for køb af Bailey og Cognac.
 

Præmieoverrækkelse under/efter middagen. Der vil være musik og mulighed for en lille dans.
 

Alt dette for kun kr. 250,- pr. person
 

Matchledere: Povl Schmidt og Niels Korsgård

Festarrangører: Henrik, Hanne, Susanne og Kresten

http://www.golf.dk

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap