Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 14/3-2017.

 

Referat fra bestyrelsesmødet 7/2 2017 blev godkendt og underskrevet

Før mødet havde vi besøg af Kim Uldal fra DGU, som fortalte om DGU’s arbejde med fastholdelse af specielt nye begynder-medlemmer med bl.a. mentorordninger, inspiration til afvikling af Golfens Dag samt præsentation af ”Golfspilleren i centrum”.

Det var et godt og inspirerende møde.

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 28/2-2017

Regnskabet følger budgettet. Kontoen markedsføringstilskuddet fra Carlsberg blev drøftet, da Carlsberg har ændret afregningsprocedure - og kontoen undersøges.

Den aktuelle likviditet udviser et forbrug på er 1.050.0  tus. kr. mod et bevilget tilsagn på 1.400.0 tus. kr.

Projekter

Evt. Salg af jord

På klubbens ordinære generalforsamling fik bestyrelsen fuldmagt til at sælge det øverste stykke af jordarealet., men forhandlingen p.t. går på salg af hele jordarealet.

Der er udarbejdet købsaftale og i et evt. salg af arealet indgår en sikkerhedszone – til golfbanen - der er væsentligt større end den eksisterende sikkerhedszone på første del af hul 16.

Falder købsaftalen på plads indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Udvalgsorientering

I Nybegynder-udvalget er der nedsat en arbejdsgruppe (bestående af Gurli, Stehen og Allan, der har et efterfølgende møde med Kim Uldal fra DGU.

Planlægningen af Golfens Dag er på plads – herunder både den markedsføringsmæssige del og den praktiske afvikling.

Vi ser gerne nogle af klubbens medlemmer på dagen  - den 30/4 kl. 13.

- husk at ”like”  den kommende facebook invitation til alle dine facebook-venner

 

Sponsorudvalget

Eksisterende aftaler er faldet på plads og der udsendes fakturaer ultimo marts til betaling 17/4. På ca. 135.0 tus. kr.

Der er behov for nye hul-skilte og disse er under design og sponseres af Skomø.

Der er udsendt mail til Klubbens samarbejdspartnere omkring green-fee pris og bytning af green-fee billetter.

 

Turneringsudvalg

Der indkaldes til møde med hold kaptajnerne ultimo marts

Både omkring markedsføring af Regionsgolf for klubbens medlemmer og den fremadrettede strategi for klubbens deltagelse i regionsgolf.

 

Banen

Vi har alle oplevet nye bunkers på hul 4 og 12 og nyanlagte bunkers på hul 13 og udvidelse af tee-stedet på hul 3

Hvad der mere skal ske henviser vi  til:

Orienteringsaftenen med Henrik Jacobsen, med efterfølgende vinsmagning arrangeret af Føtex – dette finder sted den 27/3. Tilmelding sker på klubbens hjemmeside.

 

Klubber i klubben

Der vil blive indkaldt til møde med formændende/forkvinderne til afholdelse i april – nærmere følger.

 

Eventuelt

Herunder drøftedes bl.a.

 • Overordnet markedsføring af klubben
 • Markedsføring over for sommerhus ejere og –lejere.
 • Vi har p.t. 7 sommerhusaftaler på plads.
 • Vi er på ny med i Nyboligs sommerhusmagasin der udsendes  til ca. 8000 sommerhuse i nærområdet.
 • Sommerbane åbner den 1/4 –  nye scorekort er under udarbejdelse
 • Det er besluttet at lægge nyt ral på P-pladsen. Dette finder sted torsdag/fredag den 23/24-/3
 • Klubbens buggier vil være på plads ultimo marts
 • Klubben har d.d. haft 79 gæster fra Golfringens medlemsklubber
 • Klubben har selv 65 medlemmer tilknyttet Golfringen
 • Der arbejdes på etablering ag telefonsvarer uden for sekretariatets normale åbningstid til servicering af gæste-opkald

   

  Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19/4 kl.17.30 før udvalgsmødet kl. 19.00

   

  På bestyrelsens vegne

  Niels Korsgaard 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap