Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Nye Banehjælpere  2017

Sidste år fik vi oprettet et hold af 37 energiske og engagerede frivillige, som hjælper med at holde banen i fin form. De fortsætter heldigvis med arbejdet i år, på nær to hvor helbredet ikke er, hvad det har været. De skal have stor tak for deres indsats med boldopsamling og baneservice. Vi har fundet een afløser til boldopsamling, men mangler altså endnu en.

Derudover har vi sammen med Flemming Greenkeeper overvejet, om der er flere opgaver som frivillige kan aflaste greenkeeperne for, og vi har fundet et par stykker.

 

Boldopsamling:                                                                                                                                                               Arbejdet består i at køre med boldopsamleren en lille time på træningsbanen 4-5 gange om ugen hver 6. uge. I de 5 andre uger skal der bruges 1 time hver tirsdag morgen sammen med de øvrige boldopsamlere til totalrydning af træningsbanen inden den klippes.

 

Klipning af teestedskanter:                                                                                                                                           Siderne på teestederne, typisk en lille skråning er hidtil blevet klippet med den maskine som også klipper semirough, men det er en lidt for grov maskine til opgaven og det tager uforholdsmæssig lang tid for de små og ukurante arealer. Det er bedre og nemmere at pleje skråningerne med en græstrimmer eller en Flymo, men det er jo håndarbejde.  Vi har i dag to hjælpere, som bl.a. rydder græsset omkring skilte og bænke ved teestederne, men når vi skal hele vejen rundt om tee-stederne behøver vi 2 og helst 4 mand mere, som vil bruge 2-3 timer om ugen i vækstsæsonen.

 

Betjening af gravemaskine:                                                                                                                                                                          Vi laver jo nogle små anlægsarbejder hen ad vejen, udvidelse af et teested, omlægning af en bunker, reparation af en sti o.lign. Typisk arbejder som kræver en gravemaskine i et par dage. Vi har en tre-tons gravemaskine og en fortrinlig gravemester i Flemming, men det kniber med tiden til den slags oven i driften. Så hvis der blandt medlemmerne findes nogen der kan arbejde med en lille gravemaskine og vil bruge nogle dage et par gange om året til at forbedre banen, så vil vi meget gerne høre fra vedkommende.

 

Kontakt:                                                                                                                                                                                       Hvis du har lyst til en af de nævnte opgaver så kontakt Baneudvalget ved Henrik Jacobsen, på tlf: 21261265 eller mail: Jacobsen@golfbanearkitekt.dk eller udfyld blanketten her på hjemmesiden.

Arbejdet er ulønnet, men du får ros og respekt fra de øvrige medlemmer, deltagelse i en særlig match og i et par hyggelige sammenkomster i løbet af året.

                                                                                                                                                                                      Baneteamet ved Henrik Jacobsen

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap