Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat af bestyrelsesmøde 7/2-2017.

 

            Referat fra bestyrelsesmødet 13/12 2016 blev godkendt og underskrevet

 

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

              Regnskab pr. 31/1-2017

Regnskabet følger budgettet. Den aktuelle likviditet udviser et forbrug på er 910.0 tus. kr.

 

                 Projekter

Banens udvikling

Der er udarbejdet en projektplan for banens udvikling i de kommende 1-2 år. Dette vil blive præsenteret på en klubaften den 27/3 med efterfølgende vinsmagning (Føtex)

 

Orientering fra klubbens udvalg

 

Sponsorudvalget

Godt igang med accept af bestående sponsorkontrakter, der skal genforhandles. Der er 3 nye  sponsorer : Skoboxen - p-skilt, Hussnedkeren- p-skilt- Kronjysk Golf p-skilt, som går over 3 år.. Desuden er der lavet sponsoraftale med Kronjysk Golf ang. udstilling af 2  egne producerede el-vogne i Shoppen med deres egne producerede vandtætte bags som EGC vil få 10 % incl. moms på ved salg. Desuden har Park Hotel med den ny ejer købt  1 Buggyreklame over 3 år .Ialt nye sponsorer  for kr. 20.000,- over 3 år.
Aftale med Nybolig at EGC  kommer  med annonce ang. sommerhuskontingent til ejerne af sommerhus(fra 1/5-30/9)  i deres Magasin som bliver udsendt til ca. 8000 sommerhuse i Syddjurs Kommune ligesom i 2016. Der er allerede gentegnet flere fra sidste år.
Kvickly og Nybolig har sponsoreret nye scorekort som er i trykken.

Baneudvalget

Det nuværende baneudvalg erstattes af et Baneteam bestående af Kresten Riis Jensen (ansvarlig), Flemming Thorup og Henrik Jakobsen.

 

Nybegynderudvalget

Programmet for afvikling af Golfens Dag den 30/4 blev drøftet og et udvalg nedsat

 

Markedsføringsudvalget

Arbejdet omkring markedsføring af bl.a. Golfens Dag er igangsat, og en projektplan for yderligere markedsføring af klubben er under udarbejdelse.

 

Eventuelt

Bestyrelsen vil være repræsenteret ved det årlige Erfa-møde mellem Kalø, Grenå, Hammel og Norddjurs, og tilligemed ved kommende aftenmøder arrangeret af DGU.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14/3

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard
 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap