Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Generalforsamling

Ebeltoft Golf Club

 

 Ebeltoft, januar 2017

Hermed indkaldes alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club til ordinær generalforsamling mandag d. 30. januar 2017, kl. 19.00 i klubbens lokaler på Galgebakken 14, 8400 Ebeltoft.

  

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

 

1.                1. Valg af dirigent

2.                2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3.                3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.                4. Forelæggelse af budget

5.                5. Godkendelse af Betalingsregulativ

6.                6. Indkomne forslag              

7.                7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

8.                8. Valg af revisor

9.                9. Eventuelt

 

Vedr. punkt 6:

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsen (mail: post@ebeltoft-golfclub.dk ) i hænde senest søndag den 22. januar.

Herefter offentliggøres de indkomne forslag på klubbens hjemmeside.

 

Vedr. punkt 7:

På valg er Torben Therkelsen, der er indstillet på genvalg, desuden er  Susanne Rasmussen og Poul Svendsen på valg, men begge ønsker ikke genvalg..

Suppleant  Torben Hornbæk ønsker heller ikke genvalg.

 

Stemmeret i henhold til vedtægterne.

 

Regnskab og budget for det kommende år er tilgængelig på klubbens hjemmeside.

 

 

Med venlig hilsen

 

Ebeltoft Golf Club

Bestyrelsen

 

Dagsorden PDF

Årsrapport 15-16

Vedtægter

Betalingsregulativ

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap