Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 13/11-2016.

 

                      Referat fra bestyrelsesmødet 14/11 2016 blev godkendt og underskrevet

 

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

                      Regnskab pr. 30/11-2016

Regnskabet pr. 30/11 følger budgettet. Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt.

 

                 Golfringen

Klubben er blevet medlem af Golfringen og der kommer Nyhedsbrev + opslag på hjemmesiden snarest.

Vintergolf

Spillet på vinterbanen fungerer ok, og banen ser udmærket ud. Det skal dog henstilles til medlemmerne at huske at rette tørv og nedslagsmærker op hver gang.

Baneudvalget

Det er besluttet at investere i egen slibemaskine således at greenklipperne har mulighed for en yderligere topdressing.

Greenkeeperne er gået på en velfortjent juleferie, men der vil fortsat blive flyttet huller, revet bunkers m.m. af alle de frivillige.

                 Juleturnering + julefrokost

Der deltog 36 spillere og 38 til julefrokosten og juleturneringen forsøges gennemført i 2017  - måske med dato i november.

Turneringskalender 2017

Turneringskalenderen er under udarbejdelse og vil være klar til præsentation på generalforsamlingen 30/1 2017.

 

Golfens Dag 2017 er fastlagt til den 30/4

 

Næste bestyrelsesmøder afholdes den 10/1 og 24/1

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap