Skip Navigation Links
Sidste nyt
baneinfo!!!!! Vejen er i vejen.
Hole-in-one
Sponsor-udvalgsmedhjælper og turneringsledermatch
Baneinfo!!! Bæredygtigt 9. teested, næsten.
Nyt for begyndere 2018 og Klub 37+
Vindere af Føtex-turnering d. 23.09.18
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat af bestyrelsesmøde 14/11-2016.

 

                      Referat fra bestyrelsesmødet 11/10 2016 blev godkendt og underskrevet

 

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

                      Regnskab pr. 31/10-2016

Det foreløbige årsregnskab blev gennemgået og udviser et lille overskud. Der mangler stadig endelig godkendelse fra revisionen.

Budget for 2016-2017

Det reviderede budget blev gennemgået og godkendt.

Likviditet:

Efter kontingentindbetaling og normalisering af kassekreditten til 1.0 mio.kr. har vi en likviditet/trækningsmulighed på 575.0 t.kr.

Indbrud i Ryttergården

Klubben har haft indbrud i Ryttergården i oktober måned, og vi har mistet div. Håndværktøj og it-udstyr i størrelsesordenen ca. 100.0 tus.kr.

Det er anmeldt til forsikringen, men sagen er endnu ikke afsluttet. Vi forventer at få ca. 51.000,- i dækning og har hensat et mindre beløbe til indkøb af håndværktøj i regnskabet for 2016.

                 Vinterbanen

Spillet på vinterbanen fungerer ok,. Det skal præsiceres at forsøges med vinterbanen til sommergreens løber indtil den 28/2 – dog med mulighed for forlængelse. Starttiden er kl. 9.00. Der kan spilles uanset vejr – dog med oplæg på fairway.

Baneudvalget

Der er ikke afholdt møde omkring i baneudvalget, men det er planen at færdiggøre stier ved bl.a. hul 8 og hul 15 inden 15/12.

Æblegolf

Stor succes med morgen-buffet og pølser (sponseret af Johs. Sørensen), ølsalg m.v. gav klubben et lille overskud. Arrangementet gentages næste år.

Stor tilslutning - 116 spillere der trodsede vejr og vind, og efterfølgende en dejlig aftenfest hos Karens Køkken.

Klubber i klubben

Til orientering har vi besluttet at gentage en uge med lavpris for greenfee i uge 21, så vi henstiller til at klubberne i klubben (at de søger) at planlægge deres spil til andre baner i denne uge

Bestyrelsen

Suppleant Torben Hornbæk har meddelt at han ikke ønsker at genopstille til generalforsamlingen i januar. Han vil dog  godt fortsætte med at være tovholder på ikke afsluttede projekter.

 

 

Golfringen

Klubben er blevet optaget i Golfringen, der består at klubberne: Mollerup, Markusminde, Randers Fjord , Hobro, Grenå, Mariager Fjord og Århus Ådaldalen.

Vi forventer nærmere information fra Golfringens øvrige klubber og vil informere om nyt om tilmelding, når dette er afklaret.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13/12

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard

 

 


 


KLUBSPONSORER
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap