Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 14/11-2016.

 

                      Referat fra bestyrelsesmødet 11/10 2016 blev godkendt og underskrevet

 

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

                      Regnskab pr. 31/10-2016

Det foreløbige årsregnskab blev gennemgået og udviser et lille overskud. Der mangler stadig endelig godkendelse fra revisionen.

Budget for 2016-2017

Det reviderede budget blev gennemgået og godkendt.

Likviditet:

Efter kontingentindbetaling og normalisering af kassekreditten til 1.0 mio.kr. har vi en likviditet/trækningsmulighed på 575.0 t.kr.

Indbrud i Ryttergården

Klubben har haft indbrud i Ryttergården i oktober måned, og vi har mistet div. Håndværktøj og it-udstyr i størrelsesordenen ca. 100.0 tus.kr.

Det er anmeldt til forsikringen, men sagen er endnu ikke afsluttet. Vi forventer at få ca. 51.000,- i dækning og har hensat et mindre beløbe til indkøb af håndværktøj i regnskabet for 2016.

                 Vinterbanen

Spillet på vinterbanen fungerer ok,. Det skal præsiceres at forsøges med vinterbanen til sommergreens løber indtil den 28/2 – dog med mulighed for forlængelse. Starttiden er kl. 9.00. Der kan spilles uanset vejr – dog med oplæg på fairway.

Baneudvalget

Der er ikke afholdt møde omkring i baneudvalget, men det er planen at færdiggøre stier ved bl.a. hul 8 og hul 15 inden 15/12.

Æblegolf

Stor succes med morgen-buffet og pølser (sponseret af Johs. Sørensen), ølsalg m.v. gav klubben et lille overskud. Arrangementet gentages næste år.

Stor tilslutning - 116 spillere der trodsede vejr og vind, og efterfølgende en dejlig aftenfest hos Karens Køkken.

Klubber i klubben

Til orientering har vi besluttet at gentage en uge med lavpris for greenfee i uge 21, så vi henstiller til at klubberne i klubben (at de søger) at planlægge deres spil til andre baner i denne uge

Bestyrelsen

Suppleant Torben Hornbæk har meddelt at han ikke ønsker at genopstille til generalforsamlingen i januar. Han vil dog  godt fortsætte med at være tovholder på ikke afsluttede projekter.

 

 

Golfringen

Klubben er blevet optaget i Golfringen, der består at klubberne: Mollerup, Markusminde, Randers Fjord , Hobro, Grenå, Mariager Fjord og Århus Ådaldalen.

Vi forventer nærmere information fra Golfringens øvrige klubber og vil informere om nyt om tilmelding, når dette er afklaret.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13/12

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard

 

 


 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap