Skip Navigation Links
SENESTE
Indkommende forslag til Generalforsamlingen 2018
Invitation Varde Golfclub
Vinter Greenfee
Konverteringstabeller og scorekort vinteren 2017-2018
Turneringprogram 2018
Google

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 11/10-2016.

 

                      Referat fra bestyrelsesmødet 20/9 2016 blev godkendt og underskrevet.

 

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

                      Regnskab pr. 30/9-2016

Regnskabet udviser et overskud på 111.o tus.kr.

Indtægter ÅTD er 2.927.0 tus.kr. hvilket er 52.0 tus.kr større end budgettet. Den primære årsag er øgede kontingentindtægter. Baneudgifter viser en besparelse på 56.0 tus. Kr.

Reparation af maskiner en større omkostning på 17.0 tus.kr. ift. Budgettet. Ryttergården viser en besparelse på 26.0 tus.kr.

                     

Budget for 2016-2017

Budgettet blev minituiøst gennemgået. Enkelte poster er under revision.

Likviditet:

Efter en forøgelse af Kassekreditten på kr. 400.0 tus.kr. har vi helt styr på likviditeten.

 

                 Projektstatus

                 Banen:

        Nyt dame teested på hul 15 er færdiggjort og klar til at tage i brug forår 2017.

Nye Teesteder for både damer og herrer på hul 18 er under etablering og forventes klar til at tage i brug forår 2017.

 

Diverse:

Der planlægges en julematch for klubbens medlemmer lørdag den 10/12

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8/11

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard

 

 


KLUBSPONSORER/tr>
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018

   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap