Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 15/8-2016.

 

 

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

                                            Regnskab pr. 31/7-2016

Regnskabet følger nogenlunde budgettet dog har vi kun ca. 200.000,- tilbage at trække på. Vi har behov for en mindre udvidelse af kassekreditten de sidste 2 måneder af regnskabsåret som sædvanlig ( dette undersøges).

Overordnet har vi indtægter på 51.000,- større end budget, en besparelse på banens drift på ca. 56.000,-, besparelse på lønninger på 36.000,-, besparelse på Ryttergården på 22.000,- og besparelse på medlemsomkostninger på 53.000,-

Et resultat pr. 31/7 på  plus på ca. 67.000,-.i forhold til budgettet. Følges budgettet er prognosen for årsresultatet  på ca. 0.

 

Projektstatus

Baneudvalget

Der er igangsat rigtig meget, hvilket vil fremgå af referatet fra baneudvalget.

 

                      Regnskabet for jubilæumsfestlighederne og receptionen blev gennemgået og godkendt.

         

Der indkaldes til møde for klubberne i klubben og udvalgene til afholdelse

den 26. september.

Der er udvalgs-/sponsormatch den 9/10

Markedsføringen af vintergolf på sommergreens blev drøftet og godkendt. Der vil bl.a. blive udleveret flyers i samarbejdsklubberne

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20/9

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard

 

 

 


 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap