Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra baneudvalgsmøde 15/8-2016

Tilstede : Henrik Jacobsen, Kisse Mouritsen, Flemming Thorup og Kresten Riis-Jensen

Personale : Lars, Jacob og Flemming har hver afholdt et par ugers ferie. Jacob og Lars har oparbejdet ca. 150 overarbejdestimer.

Info fra greenkeeper: Flemming er delvis sygemeldt, men det går fremad med hans knæskade.

Maskiner: Vi afprøver pt. Jacobsen-semiroughklipper, denne maskine skal evt. erstatte vores nuværende semiroughklipper. Pris kr. 400000,- ex moms. Semiroughklipperen vil blive leaset. I 2018 er det vores greenklipper der står til udskiftning.

Banen: På trods af en forholdsvis lille bemanding og Flemmings sygemelding, er vi meget tilfredse med banens tilstand. Jacob og Lars har ydet en kæmpe indsats i løbet af året. Henrik Jacobsen har ligeledes ydet en kæmpe indsats med renovering af vore noget slidte tee-steder. Det går stadigvæk rigtig godt med vore frivillige hjælpere – vi kan godt bruge flere hjælpere. Så til Jer alle skal der lyde en stor tak for hjælpen.

Der er fra 30/8-2016 etableret gul hasard i bunden af hul 15. Ligeledes på hul 15 er der lavet en ny lokalregel vedrørende sockere.

De blå pæle med sort top på hul 1 er nu fjernet.

Evt.: Når Pro – Am er overstået er planen at vi skal i gang med udbedring af vore stier.

Vintergolfen bliver i år til sommergreens, der vil blive spillet fra lidt alternative tee-steder, oplæg på fairways, men med mulighed for handicapregulering. Der vil blive lavet et scorekort, passende til de alternative tee-steder.

Baneudvalget


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap