Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 14/6-2016.

 

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

                                            Regnskab pr. 31/5-2016

Regnskabet følger nogenlunde budgettet og trækket på kassekreditten er på ca. kr 500.000,-

Restancer

Restanceliste blev gennemgået og rykkertiltag drøftet

 

 1. Projektstatus

Uge 21-tiltaget

En opgørelse fra Golfbox viser, at der har været ca. 280 greenfee-gæster + 38 gange buggyudleje. Arragementet gav et samlet overskud på knap kr. 15.000,-.

Evalueringsskemaer fra greenfee-gæsterne vil blive gennemgået på næste møde.

”Byens største græsplæne”

Et flot arrangement og der deltog ca. 70 gæster i løbet af dagen og aftenen, der sluttede med aftensang på Hul 8. Stor tak til Susanne og Ulla Degn for en flot gennemførelse.

 

 1. Rapport fra diverse udvalg

Baneudvalg:

Vanding af banen skulle have været igangsat men pumpen er gået i stykker og ny indkøbes snarest.

Semi-rough klipperen er ligeledes i så dårlig stand at en nødtørftig reparation er nødvendig inden ny semi-rough klipper leases næste år.

Ny sti ved Hul 8 er under færdiggørelse - gammel sti lukkes ned. På Hul 16 nedlægges den ene af stierne.

Eftersåning sker først til efteråret

                                            Nybegynderudvalget

          Medlemsstatus efter Golfens Dag : 20 nye fullmember, 10 prøvemedlemsskaber og 2           fleksmedlemmer.Udmeldelser pr. d.d. til 30/9: 8 stk. : 5 fullmember, 2           fleksmedlemmer og en ungsenior.

 

          Status PRO-AM

          Vi forventer der bliver plads til 24 hold og hele arrangementet er planlagt og kører           på skinner.

          Status rengøring

          Ny rengøringsassistent forventes ansat inden for kort tid.

          Husudvalget

          Ny belægning af P-pladsen igangsættes, hyppighed af renovation undersøges, alle           udenoms arealer ved klubhuset er gennemgået

          Sponsorudvalg m.v.

          Sponsorindtægterne følger budgettet.

          Der er indgået 11 sommerhusaftaler efter markedsføringen i Nyboligs           sommerhusmagasin.

 

Der indkaldes til udvalgsmøde for klubberne i klubben til afholdelse i september.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15/8

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap