Skip Navigation Links
Sidste nyt
baneinfo!!!!! Vejen er i vejen.
Hole-in-one
Sponsor-udvalgsmedhjælper og turneringsledermatch
Baneinfo!!! Bæredygtigt 9. teested, næsten.
Nyt for begyndere 2018 og Klub 37+
Vindere af Føtex-turnering d. 23.09.18
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat af bestyrelsesmøde 14/6-2016.

 

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

                                            Regnskab pr. 31/5-2016

Regnskabet følger nogenlunde budgettet og trækket på kassekreditten er på ca. kr 500.000,-

Restancer

Restanceliste blev gennemgået og rykkertiltag drøftet

 

 1. Projektstatus

Uge 21-tiltaget

En opgørelse fra Golfbox viser, at der har været ca. 280 greenfee-gæster + 38 gange buggyudleje. Arragementet gav et samlet overskud på knap kr. 15.000,-.

Evalueringsskemaer fra greenfee-gæsterne vil blive gennemgået på næste møde.

”Byens største græsplæne”

Et flot arrangement og der deltog ca. 70 gæster i løbet af dagen og aftenen, der sluttede med aftensang på Hul 8. Stor tak til Susanne og Ulla Degn for en flot gennemførelse.

 

 1. Rapport fra diverse udvalg

Baneudvalg:

Vanding af banen skulle have været igangsat men pumpen er gået i stykker og ny indkøbes snarest.

Semi-rough klipperen er ligeledes i så dårlig stand at en nødtørftig reparation er nødvendig inden ny semi-rough klipper leases næste år.

Ny sti ved Hul 8 er under færdiggørelse - gammel sti lukkes ned. På Hul 16 nedlægges den ene af stierne.

Eftersåning sker først til efteråret

                                            Nybegynderudvalget

          Medlemsstatus efter Golfens Dag : 20 nye fullmember, 10 prøvemedlemsskaber og 2           fleksmedlemmer.Udmeldelser pr. d.d. til 30/9: 8 stk. : 5 fullmember, 2           fleksmedlemmer og en ungsenior.

 

          Status PRO-AM

          Vi forventer der bliver plads til 24 hold og hele arrangementet er planlagt og kører           på skinner.

          Status rengøring

          Ny rengøringsassistent forventes ansat inden for kort tid.

          Husudvalget

          Ny belægning af P-pladsen igangsættes, hyppighed af renovation undersøges, alle           udenoms arealer ved klubhuset er gennemgået

          Sponsorudvalg m.v.

          Sponsorindtægterne følger budgettet.

          Der er indgået 11 sommerhusaftaler efter markedsføringen i Nyboligs           sommerhusmagasin.

 

Der indkaldes til udvalgsmøde for klubberne i klubben til afholdelse i september.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15/8

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard


KLUBSPONSORER
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap