Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Midlertidige pæle på banen.

I en månedstid vil I på nogle huller kunne møde små afsætningspæle ude i roughen, tilsyneladende

tilfældigt placeret. Men de er skam sat efter dybe overvejelser og med megen omhu.

Pælene er ufarvede, bortset fra at nogle af dem har en rød top. Det er ikke udtryk for nye vandhazarder,

men for tømmerhandlens begrænsede udvalg.

Pælene markerer en ændret afgrænsning af roughklipningen det pågældende sted, med dobbelt formål:

dels at spare klipning af nogle besværlige trekanter, som ikke normalt er i spil, dels at indramme hullerne

tydeligere, så banen står skarpere.

Enkelte steder udvides klipningen, hvor der ikke hidtil har været klippet; det gælder på hul 1 i venstre side

lige før green, på hul 7 i begge sider, på hul 8 i højre side lige neden for bakken og på hul 18 i højre side ved

teestederne.

På hul 7 vil det høje græs på skråningen ved venstre forhjørne af green blive buskryddet, ligesom

skråningen på hul 2 i højre side mellem gul og rød tee vil blive buskryddet.

Nogle af ændringerne er allerede sat i værk.

Pælene er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra der kan tages lempelse jfr. Regel 24-2b, som alle jo kan

udenad.

Baneudvalget


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap