Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Forbedring af teestederne

Som man sikkert har bemærket, arbejder vi lidt med teestederne udover den normale pleje. Teestederne er jo desværre – på nær et par stykker – meget små, ujævne og skæve, så belastningen med slagmærker bliver meget koncentreret og det er svært at finde et ordentligt ståsted. Det forsøger vi at afhjælpe på flere måder:

 1.  Teestederne bliver priklet og sanddresset, ligesom greens, dog ikke så ofte.
 2. Vi fylder nu løbende vækstjord med frø i hullerne efter spillernes skraldpløjning. Det ville så i øvrigt begrænse skaderne, hvis de tre automatiske prøvesving blev lavet udenfor teestedet eller helt undladt, det er alligevel for sent at lægge svinget om på 3. teested!
 3. Vi placerer markeringerne således at teestedets fulde bredde og længe udnyttes (også bagenden, så hullet en gang imellem bliver 4 m længere!)

Det betyder så, at der ikke altid er plads til at gå to fulde køllelængder bagud, men det er nu sjældent at nogen teer op mere end 2 cm bag linien.

Det betyder også, at mærkerne undertiden står på et ikke helt plant område (sådant et findes i øvrigt overhovedet ikke på vores bane!)

Endelig betyder det, at markeringerne undertiden står med en ret lille afstand imellem, så vi kan bruge teestedet i 2 baner. Men husk, at det kun er bolden, der skal være inden for markeringen, spilleren må godt stå udenfor.

 1. Vi klipper teestederne så store og firkantede som opbygningen tillader for at have mest mulig plads  at fordele slitagen på, men det varer lidt, inden vi får ordentligt græs på udvidelserne og rettet hjørner og kanter op.

Ved samme lejlighed forsøger vi at få teestedernes længdeakse til at pege mod midten af fairway 180m ude. Der er en tendens til at de peger mod højre, og det gør jo ikke slicet bedre.

 1. Vores teesteder har en tilbøjelighed til at være højest på midten, så man enten er på hælene eller står på næsen. Helst skulle de lægges helt om, men det tillader økonomien ikke, så vi laver en løbende opretning og mindre udvidelse af det brugbare areal ved en hyppig og kraftig sand-dressning af randområderne.

Forbedringsarbejderne kræver at græsset er i vækst, derfor må de laves nu og ikke til vinter.

Det kan selvfølgelig virke irriterende og begrænsende med disse foranstaltninger, men det er kun en overgang, så vi beder om lidt langmodighed!. Teestederne er efterhånden det ringeste ved vores bane, og det kan vi gøre noget ved, mens der er andre ulemper vi ikke kan gøre noget ved.

Baneudvalget

 

 

           

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap