Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra bestyrelsesmødet den 3/5-2016

 

 

1.     Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 30/4-2016

Regnskabet følger budgettet

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                     

Kassekredittræk på kr. 1313.0 dvs. et overtræk på 313.0 pr.30/4-2016

 

2.      Projektstatus                                                                       

50 års Jubilæums festlighederne

Bestyrelsen enig i, at det var et super arrangemenk kulmineret med selve jubilæumsfesten.

Stor tak til alle medlemmer der hjalp til med at det lykkedes.             

”Byens største græsplæne”                                                               

Banner opsættes 14 dage før ved stranden og kan ses på klubhuset

P-Pladsen:

Skilte m.v. er opsat og der mangler nu kun stabilgrus på P-pladsen

 

3.     Rapport fra diverse udvalg                                                                  

Evaluering af Golfens Dag

Der kom ca. 32 deltagere hvoraf de ca. 25 har indmeldt sig som prøvemedlem/seniormedlem

Vi forventer yderligere 5-6 indmedelser.

Forløbet for nybegynderne i denne sæson er planlagt inkl. Regelaftener, grill-aftener m.v.

Etablering af frivillige hjælper-teams

Team-arbejdet er planlagt og er allerede kommet godt i gang

Status PRO-AM

p.t. 20 hold tilmeldt

Sponsor:

Sommerhus-tilbuddet:  5 tilmeldte

Virksomhedsdagen 19/6

Klubben kontakter ca. 150 virksomheder og tilbyder et besøg på golfbanen a la Golfens Dag.

                                                                 

4.     Bordet rundt                                                       

Vellykket golf-box arrangement gennemført

                                                 

5.     Eventuelt

Næste møde 14/6 – kl. 19.30

                     

         

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap