Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 9/2-2016

 

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt

 

 1. Torben Hornbæk blev budt velkommen som ny suppleant, og som formand for husudvalget

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 31/1-2016              

Omkostningerne i forhold til budgettet følger forventningerne

 

Træk på Kassekredit p.t. samt likviditetssituationen

Primo februar har Klubben en rest trækningsrettighed på ca. 100.0 tus.kr.

Dette kræver en midlertidig forhøjelse af kassekreditten til april måned på ca. 400.0 tus.kr

hvilket er bevilget af banken og ikke er unormalt på dette tidspunkt i regnskabsåret

 

4.     Igangværende arbejde

Hvordan kan vi markedsføre os overfor sommerhusejere og gæster

Sommerhus-annonce:

Klubben har helt uden beregning fået lov til at annoncere i Nyboligs sommerhusmagasin, der bliver omdelt i store dele af Djursland. Bestyrelsen vil gerne takke Nybolig for både muligheden og initiativet.

 

Spil golf i Ebeltoft - tema

Der vil blive annonceret i Adresseavisen/Ebeltoft Folketidende med medlemmers udsagn om hvorfor de spiller golf.  Annoncen indeholder også orientering om Golfens Dag og med prøvemedlemskab med spilleret i 1 år for halv kontingent + træning af pro undervejs.

Samtidig vil annoncerne periodevis køre på skærm i Sparekassen Kronjylland og hos Fælles Antenneforeningen.

 

Samarbejdsklubber:

Klubben fortsætter med det gensidige tilbud på greenfee-rabat med 200,-for nogle klubber og andre klubber med rabat på 50 kr. – Oversigt over de pågældende klubber vil på et senere tidspunkt fremgå af opslag i Klubhuset.

 

Emner der blev bragt op på generalforsamlingen:

Fastlæggelse af greenfee.

Bestyrelsen besluttede at have samme greenfee som sidste år (300,-) alle ugens dage

 

Fritspilsordning med andre klubber:

Klubben er i gang med at undersøge muligheden for at komme i et samarbejde – nærmere følger.

 

Banen åben hele året på sommergreen?

Det blev besluttet at køre et forsøg med efterfølgende evaluering af konstateret belastning af banen.

Der spilles fra almindelige tee-steder og uden måtter til sommergreens, men der kan dog i nogle tilfælde blive pålagt oplæg på fairway.

Det nye tiltag vil blive markedsført til næste sæson.

 

Yderligere konstruktive emner fra generalforsamling vil blive drøftet på bestyrelsesmøde den 23/2:

·         Bedre baneservice?

·         Bedre tilbud til indslusning af nye medlemmer/familiemedlemskaber m.v. i Klubben

·         Klubbens hjemmeside

 

 1. Rapport fra diverse udvalg                                                                       

Baneudvalget:

Klargøring af maskiner til den kommende sæson er igangsat. Der afholdes baneudvalgsmøde den 8/3.

 

 

Medhjælper-teams:

Vi har d.d. modtaget 14 tilmeldinger til hjælp med vedligeholdelse af banen m.m,. men kan godt bruge flere – frist 15/2

 

Jubilæumsudvalget:

Information om jubilæumsaktiviteter er sat på hjemmesiden, og mulighed for tilmelding til jubilæumsmatchen og jubilæumsfesten vil fremgå af hjemmesiden indenfor 14 dage

 

Nybegynderudvalget:

Materiale til ”spil med kollega, venner, naboer” den 10/4 og materiale til annoncering af Golfens Dag er under udarbejdelse.

 

Husudvalget:

Torben Hornbæk fremlagde plan og budget over renovering af parkeringspladsen.

Det blev besluttet at P-pladsen renoveres etapevis med nyt stakit og efterfølgende ny belægning .

 

Marketingudvalg/Sponsorudvalg:

Status sponsorer – gentegning for sponsorater er i fuld gang

 

Der vil blive taget kontakt til 154 virksomheder i Ebeltoft og omegn om gennemførelse/tilbud om afholdelse af en ”virksomhedsdag” a la Golfens Dag – materiale er under udarbejdelse.

 

Der er blevet taget kontakt til Handelsstandsforeningens formand Hanne Sloth der gerne vil invitere hendes medlemmer(98 medlemmer) til en "virksomhedsdag" en søndag i maj. Materiale under udarbejdelse.

 

OK’s sponsorbesøg ved Generalforsamlingen resulterede i at Klubben nu har 70 aktive kontokort tilknyttet sponsoraftalen. Medlemmer der ikke var til stede ved generalforsamlingen kan aflevere deres OK-Kortnummer hos Gitte i sekretariatet og dermed blive tilknyttet sponsoraftalen.

 

                                               

 1. Eventuelt

Der arbejdes med opsætning af en kaffemaskine (sponseret af OK). Men betaling vil være en tillidssag. Der bliver sat en pengekasse op som medlemmer/gæster kan anvende.

 

 

Næste bestyrelsesmøder er fastsat til den 23/2 og 21/3

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard

10/2 2016

 

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap