Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


  

Som nævnt på generalforsamlingen har Klubben behov for en del frivillig arbejdskraft.

Klubbens økonomiske situation bevirker, at bemandingen på banen er på et absolut minimum, så hvis der skal være kapacitet til særlige opgaver og gerne lidt forbedringer er det nødvendigt, at nogle simple, men vigtige opgaver udføres af frivillige hjælpere.   Vi søger derfor arbejdsduelige medlemmer, der vil påtage sig at varetage nogle arbejdsopgaver på banen i perioden medio marts – medio november.

NB: Vi håber selvfølgelig, at de gode hjælpere vi allerede har, vil fortsætte arbejdet.

Arbejdsopgaver på banen for frivillige hjælpere

Opgaverne er her beskrevet i stikord og det er angivet, hvor tit opgaven skal udføres (Hyppighed) hvor lang tid det tager at udføre opgaven (Varighed) og hvor mange personer der skal til at udføre opgaven (Bemanding).  

Eksempelvis:  Flytning af huller skal gøres 2 gange om ugen og det kan gøres af 1 person på 2 timer hver gang. ”Arbejdstiden” er altså 4 timer om ugen med en person. Men opgaven skal nok deles af 2 personer, som hver tager en gang om ugen eller to gange hver anden uge eller hvad de nu finder bedst.     

OPGAVE                                                                                               Hyppighed     Varighed    Bemanding

 1. Boldopsamling og holde orden på træningsbanen               4 x ugentlig     2 timer      3 personer

Boldopsamleren er på træningsbanen. Særlig instruktion.   6 deles om opgaven. MK opgave

 

 1. Flytning af huller                                                                           2 x ugentlig       2 timer      1 person

Buggy lånes ved klubhuset og hulboret hentes på greenkeepergården. På hver green bores et nyt hul efter et fastlagt placeringsskema, hulproppen fra det nye hul placeres i det gamle, og hulkop og flag sætte i det nye hul. Hulboret afleveres på greenkeepergården. Hullerne på puttinggreen, indspilsgreen og par 3 bane flyttes af greenkeeper. Der instrueres i betjeningen af hulboret. 2 deler opgaven.  M(K) opgave.

 

 1. Tømning af skraldespande                                                          1 x 14. dag        2 timer      1 person

Buggy lånes ved klubhuset og affaldssække hentes på greenkeepergården. Sækkene i affaldsstativerne på teestederne og på træningsbanen skiftes. De fyldte sække afleveres på greenkeepergården. K(M) opgave.

 

 1. Pasning af bunkers                                                                      1 x ugentlig      2 timer       1 person 

Buggy lånes ved klubhuset og stenrive og lugejern hentes på greenkeepergården. I hver bunker på banen, par 3 banen og ved indspilsgreen rives sten ud af bunkers, ukrudt hives op og spor i sandet rives ud med bunkerriven. Redskaberne afleveres på greenkeepergården. Bunkers maskinrives 1 gang ugentlig af greenkeeper.   2-3 deler opgaven. MK opgave.

 

 1. Pleje omkring og af skilte                                                            1 x 14.dag        4 timer       1 person

Buggy lånes ved klubhuset og buskrydder hentes på greenkeepergården. Græsset ryddes omkring teestedsskilte, affaldsspande og vejvisningsskilte. Buskrydder afleveres på greenkeepergården. Der instrueres i brug af buskrydder og beskyttelse.   2 deler opgaven. M(K) opgave.

 

 1. Opsamling af kogler og grene                                                     1 x 14.dag         4 timer       1 person

Buggy lånes ved klubhuset og opsamlingssække hentes på greenkeepergården. Kogler og smågrene opsamles fra teesteder, greens og bunkers og greenområder og afleveres på greenkeepergården. (M)K opgave.

 

 1. Klipning af semirough                                                                  1 x ugentlig       4 timer       1 person

Klippemaskine hentes på greenkeepergården og semiroughområder langs fairways klippes. Særlig instruktion og tidsskema.   3 deler opgaven. M(K) opgave

 

 1. Renholdelse, dressning og reparation af teesteder                1 x ugentlig       4 timer       1 person

Arbejdsbuggy, sand og frøblandet muld hentes på greenkeepergården. Teestumper, affald og tørv fjernes fra hvert teested, turfhuller fyldes med frøblandet muld og ujævnheder dresses op med sand. Buggy, affald og materialer afleveres på greenkeepergården. Der instrueres i opgaven.   2 deler opgaven. MK opgave.

 

 1. Reparationer på fairways                                                            1 x ugentlig       6 timer       1 person

Arbejdsbuggy, sand, frø, frøblandet muld og markeringsspray hentes på greenkeepergården. Turf- huller på fairways fyldes op med frøblandet muld og ujævnheder dresses op med sand. Tørre, nøgne steder rives op og sås og markeres som G.U.R. Buggy og materialer afleveres på greenkeepergården. Der instrueres i opgaven.    3-4 deler opgaven. MK opgave.

 

 1. Pulje til enkeltstående ad hoc opgaver                                     3 x årligt            4 timer    5 personer

 

Udvælgelse og Instruktion                                                                                                                                                     
Baneudvalget og greenkeeperen vælger og instruerer de egnede frivillige, som har meldt sig. Alle tilmeldte får besked.

 

Forpligtelse                                                                                                                                                                              
Man binder sig til opgaven for en sæson. Holdet refererer til en ”Banemand”, og ikke til greenkeeperen

Redskaber                                                                                                                                                                                   
De fornødne redskaber vil være tilgængelige på greenkeepergården uafhængigt af greenkeepernes arbejdstid.

 

Organisering
Holdet på opgaven fordeler selv arbejdet og har selv ansvaret for at det bliver udført. Dvs. sørger selv for afløsning ved sygdom, ferie m.v.

  

Honorering                                                                                                                                                                              
En pænere bane, en øl/sodavand/kaffe i ny og næ, dine med-medlemmers taknemmelighed og respekt (!), og deltagelse i en særlig hjælpermatch.

Spørgsmål                                                                                                                                                                                    
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte baneudvalgsmedlem Henrik Jacobsen på tlf: 40 82 47 55 eller mail: jacobsen@golfbanearkitekt.dk

På forhånd tak for din hjælp

Bestyrelsen og Baneudvalget.                                                                                        

Tilmeld dig direkte Nedenfor i Tilmeldingsblanket senest 15.2.2016.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap