Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Forslag fra bestyrelsen

Uddrag fra betalingsregulativet:

Betalingsregulativet omfatter kontingent, samt indskud for medlemskategorierne J: Junior, U: Ungsenior, S: Senior, A: Associeret, F:Flex-medlem samt P:Passiv

§4 Nye medlemmer i kategori S opkræves et indskud på 2.000 kr.

Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Indskuddets størrelse for nye medlemmer fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

Forslag:

Indskud for medlemskab i kategori S ophører pr. d.d.

Betalingsregulativet tilrettes.

 

 

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen

 

Forslag fra Jesper Vendelbo

 Indskuddet fjernes helt !! (Der er altså ikke ret mange klubber tilbage som gør brug af indskud)

 Ønsker man at blive fuldgyldigt medlem, altså ikke noget med flexmedlemsskab eller lign., så skal betalingen være som følger:

 

 1 år : 1/3 af fuldt kontingent

 2 år : 2/3 af fuldt kontingent

 3 år : 3/3

 

Ønsker man at benytte ovenstående er man som minimum forpligtiget til at være medlem i 2 år - hvis der er mulighed for at "binde" folk i en så lang periode.

Det skal gøres for at tiltrække flere nye medlemmer, eftersom golfen jo er en relativ dyr sport at komme i gang med - specielt hvis man taler par, børnefamilier osv..

Dette vil give dem en tilvænningsperiode rent økonomisk og samtidig gøre det overskueligt at komme i gang.

 

Forslaget kan eventuelt deles hvis det er nødvendigt/ønskeligt at stemme om indskuddet og om betalingsmåden hver for sig.

 

 

 

Forslag fra Kasper Schneider-Christensen

 

1:

Ved kontingent forhøjelse, skal medlemmer have mulighed for at melde sig ud og ikke være låst til medlemskab resten af perioden.

 

2:

Sæt prisen ned på leje af klubhuset til privat brug.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap