Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 6/10-2015.

Deltagere: Torben Therkelsen, Poul Svendsen, Jørgen Fink, Kresten Riis Jensen, Carsten Moth, Niels Korsgaard

Fraværende: Susanne Rasmussen og Flemming Schütt

 

 1. Referat fra bestyrelsesmødet 8/9-2015 blev godkendt

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 30/9 – 2015 inkl. Budgetopfølgning

Regnskabet blev godkendt og følger nogenlunde budgettet                                     

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen

Trækket på Kassekreditten udgør ca. 1.2 mill. kr. hvorfor der sandsynligvis bliver behov for en yderligere forhøjelse inden 1/11til 1,4 mil.kr..

 

Medlemsstatus

Klubben har modtaget 53 udmeldelser fra seniorer plus at 22 medlemmer er overgået til Fleksmedlemsskab. Medlemstallene for 2016 ser p.t. sådan ud

Senior full-member                                   339    

Fleksmedlemmer                                      75

Longdistance                                             8

Passive medlemmer                                  22

Junior                                                        6

Ung senior                                                4

 

 1.  Projektstatus                                                     

          Vaskeplads – færdiggøres inden for kort tid

 

 1. Rapport fra diverse udvalg                                                                           

IT og netværk – status

Klubbens netværk er blevet udskiftet uden problemer og der ser ud til at den bedre hastighed har givet et mere driftssikkert system.

Uddannelse/undervisning i Golfbox

Der planlægges at afholde en undervisnings/Erfa- aften primo november – mere vil fremgå af opslag og Klubbens hjemmeside

 •  

Vi har haft udgifter på klipperen til semiruff – men reparationen er gennemført og den fungerer igen. Forsikringen betaler hovedparten af udgiften

                                                                 

 1. Bordet rundt/Eventuelt                                                                                                      

Der deltager 3 medlemmer fra bestyrelsen i dette års Regionsmøder

Klubben deltog i Djurslands golfklubbers erfa-møde i Kalø og næste møde er planlagt til afholdelse i Norddjurs Golfklubi februar 2016

Der er lavet aftale med Arild for 2016 på samme vilkår som i 2015

                                                 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

7-10-2015               

 

 

                     

                                           

                     


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap