Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra bestyrelsesmødet den 8/9-2015 i klubhuset.

 

Deltagere: Torben Therkelsen, Kresten Riis Jensen, Susanne Rasmussen, Jørgen Fink, Poul Svendsen, Flemming Schiøtt, Carsten Moth og Niels Korsgaard

 

 

 1. Referatet fra bestyrelsesmødet 11/8-2015 blev godkendt  

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 31/8 – 2015 inkl. Budgetopfølgning

Resultatet er et plus på 325 t.kr. og på budgetniveau                          

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen

Der bliver behov for en udvidelse af KK som tidligere i størrelsesordenen 300-400 t.kr.                                    

Medlemsstatus inkl. nyindmeldte

Klubben må forvente en netto-tilbagegang i medlemstallet efter 1/11 – heldigvis kommer der stadig enkelte nye medlemmer til.                                                       

Restancer fra kontingentopkrævning samt øvrige

Restanceliste blev gennemgået og viser ikke nogen problemer.

 

 1.  Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                         

          Vaskeplads

Vaskepladsen forventes færdiggjort inden for kort tid.

 

 1. Rapport fra diverse udvalg                                                                       

IT og netværk

Nyt IT-netværk bliver installeret primo oktober

Nyt fra festudvalget

Festudvalgets foreløbige program for jubilæet blev drøftet. Det forventes, at klubben kan sponsorere et mindre beløb hertil afhængig af medlemssituationen pr 1/11-2015.Den officielle jubilæumsdag er lørdag den 16/4-2016.

Evaluering Klubmesterskaber 2015

God oplevelse også med sideløbende stabbleford-turnering

Evaluering PRO-AM

En rigtig god dag for klubben og for deltagerne. Bestyrelsen ser gerne Pro-Am gentaget næste år og vil snarest tage kontakt til de potentielle firma hold og Pro’er

      

 1. Eventuelt

Her drøftedes bl.a. idé om muligheden for at etablere et 9-huls abonnement – Dette drøfter bestyrelsen i igangværende Strategi-proces.

Nogle fra bestyrelsen vil deltage i DGU´s regionalmøde.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap