Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 10.7.2018    Møde nr. 8/18
Nyhedsbrev Juli 2018
Parturnering 2018 vinderne
Nyt fra KLUB 37+
Vilkår for Flexmedlemsskab i Ebeltoft Golf Club
Regionsgolf 2018
Privatlivspolitik for Ebeltoft Golf Club
Log in til golfbox direkte
Google

Nye sponsorer 2018


 

 

Referat fra baneudvalgsmøde 8/9-2015

Tilstede:

Flemming Thorup, Kirsten Mouritsen, Torben Therkelsen, Henrik Jacobsen, Jørgen Fink og Kresten Riis-Jensen

Personale : Jacob skal på skole 38 – 43 og 43 – 47.

Jacob, Jan og Flemming har en del timer til afspadsering samt endnu ikke afholdt ferie tilgode.

Maskiner : Vores semirough-klipper og greenklipper er meget slidte, så der bruges en del penge på rep. af disse 2 maskiner.

Ryttergården : Byggeri af vaskeplads/vognly tæt på at være tilendebragt.

Banen/Driving Range/Par 3 :

Eftersåning af opgravede render i forbindelse med arbejde på vandledning vil finde sted i løbet af efteråret.

Vinterbanen er ved at blive gjort klar, med få ændringer i forhold til 2014.

Evt.

Forslag fra Jørgen Jørgensen vedr. ændring af hulforløb diskuteret.

Konklusion : Vi ser ingen fordele i forslaget, frem for vore egne forslag, der kan/vil berettige de merudgifter og ulemper forslaget indeholder.

Prøve på opsamler til knækkede tees er opsat ved et par huller.

Kisse og Henrik kommer med et nyt forslag til skiltning.

Arbejdsdag 7/11-2015, herom senere.

Næste møde13/10-2105.


KLUBSPONSORER
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap