Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 11/8-2015

Deltagere: Torben Therkelsen, Kristen Riis Jensen, Susanne Rasmussen, Jørgen Finck, Flemming Schiøtt og Niels Korsgaard

Fraværende: Poul Svendsen

 

 1. Referat fra bestyrelsesmødet 2/6 blev godkendt

                               

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 31/7 – 2015                                                                                       

Klubben er bagefter på indtægtssiden både med mindre Green-fee ift. sidste år

og lavere medlemskontingent ift. Budget.

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen

Træk på KK er pt. 835 t.kr., hvilket gør at det bliver nødvendigt som tidligere med en midlertidig udvidelse op til 1. november.                                         

 

Medlemsstatus inkl. nyindmeldte

Nettotilgang på 4 før udmeldinger pr 30/9-2015.                                                                           

 

 1.  Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                            

          Vandledning

Nyt uheld ved hul 13 - er næsten udbedret og grundet travlhed mangler der stadig eftersåning, men det forventes at ske snarest.

          Vaskeplads

Olieudskiller er på plads, gulvet er støbt og rejsning af siderne sker i denne uge og efterfølgende kommer der spær og tag på. Forventet pris 50-55.000,-

 

 1. Rapport fra diverse udvalg                                                                           

Uddannelse/undervisning i Golfbox

Der inviteres til et erfa-møde for klubformænd i ”Klubber i Klubben” og andre turnerings- og matchledere.

 •  

Der blev drøftet nærmere om klubbens tilskud til jubilæumsarrangement i 2016, og endelig budget forventes forelagt bestyrelsen i oktober/november

Klubmesterskabet 2015

Konditionerne for klubmesterskabet blev drøftet og nærmere vil fremgå af et kommende nyhedsbrev og af golfbox

 •  

d.d er der tilmeldt 17 hold og turneringen gennemføres.

Sponsor- og marketing:

Ny sponsoraftale med Rønde Sparekasse er indgået bl.a. med 3 skilte

Diverse

Det netop afviklede AON junior-landsdelsfinale blev gennemført med stor ros fra deltagere og union både til banen og klubben – en rigtig god og dejlig reklame for golfklubben.

Diverse

Hjertestarter er opsat, og instruktion omkring benyttelse af hjertestarteren vil finde sted medio september – nærmere følger i et nyhedsbrev.

DGU-kort status er at den største hurdle med erstatningskort nu er afsluttet

Boldopsamleren har været lidt ustabil den seneste tid og vil snarest blive reparereret.

                                           

                                                                                                                                  

                      Mvh

Bestyrelsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap