Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra bestyrelsesmøde den 2/6-2015.

Deltagere: Torben Therkelsen, Kresten Riis Jensen, Flemming Schiøtt, Poul Svendsen, Susanne Rasmussen,  Jørgen Fink, Niels Korsgaard og Carsten Moth

 

 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt         

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskabet udviser et overskud på godt 1. mio. kr., som skal dække underskuddet de sidste 5  måneder af regnskabsåret.

Greenfee-indtægt på 67.000,- kr.,  Buggy: afregning 12.000,-kr.

 

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen,

P.t. træk på kassekreditten på 467.000 kr.

 

Restancer fra kontingentopkrævning

En del medlemmer har ikke været opmærksomme på, at betaling ikke ville ske automatisk via PBS som tidligere, og at man igen skal tilmelde sig PBS ved betaling af det fremsendte girokort. Klubben kontakter de medlemmer, hvor vi ikke kan se en indbetaling.

Restanceliste blev gennemgået (138.000 kr.) og er noget større end tidligere.

 

Omlægning af lån

Udbetaling fra låneomlægningen i Nykredit udgør godt 800.000 til indfrielse af lån i

Danske Bank, men er ikke frigivet endnu.

 

 1.  Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                         

 Vandledning

Der har været en enkelt sprængning ved hul 13 – og der mangler stadig fræsning og såning på hul 6 mod hul 8. Desuden mangler der at blive lavet ca. 400 m vandledning

Vaskeplads

Er startet d.d. og støbning forventes igangsat i næste uge. Olieudskiller vil snarest blive bestilt

 

 1. Rapport fra diverse udvalg                                                                       

Ungdomsudvalg

Har besøg af skoleklasser til introduktionsdage -  eleverne kommer 2 tirsdage mere.

Golfskole i Randers i sommerferien undersøges.

 •  

Har afholdt møde den 3/6

IT og netværk

Klubben har besluttet at skifte til Fibia net. Skiftet er planlagt til ca. 1/7 – fortsætter dog med eksisterende mobiltelefoni.

Uddannelse/undervisning i Golfbox:

Klubber i klubben inviteres til erfa-møde med følgende emner:

Opsætning af matcher i turneringsmodulet?

Golfbox generelt – superbruger??

Intern supportmuligheder undersøges??

Pro-Am udvalget:

p.t 5 hold tilmeldt – sidste frist for tilmelding er den 1/7 2015.

 

 1. Eventuelt

Flagstænger har fået målebånd på par 3 hullerne

 •  

Der er etableret blå pæle med sort top omkring buske og træer i skæringen mellem hul 1 og hul 18 - dvs.der droppes med lempelse

 

 •  

KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap