Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Overordnet plejeplan 2015

Greens:

? Når greens er tilstrækkeligt tørre vertikalskæres og topdresses de.

? Der gødes med en smågranuleret startgødning, når græsset er kommet i

vækst.

? Sidst i april proppes med 9 mm hugpiper, topdresses og eftersås

(rødsvingel/alm. Hvene).

? Gennem sæsonen gødes ca.hver 3 uge.

? Greens klippes 4 gange om ugen samt rulles 2 gange om ugen.

? Greens vertikalskæres og topdresses 1 gang hver mdr.

? Greens prikkes med 8 mm tines 3-4 gange i sæsonen.

? Klippehøjder: Der starters i 6mm som løbende sænkes til 4,5 mm ultimo maj,

klippehøjden sænkes til 4mm primo August, og hæves til 4,5 ultimo Sept.

? Sprøjtes efter behov mod ukrudt og svamp.

Forgreens/teesteder:

? Gødes som greens.

? Klippehøjder: Starter i 12mm og sænkes til 10mm ultimo april.

? Prikkes som greens, der proppes i efteråret

? Løbende topdressing med eftersåning.

Fairways/Rough:

? Gødes første gang ultimo Marts samt primo August, med fast storgranuleret

landbrugsgød.

? Sprøjtes efter behov mod ukrudt.

? Klippehøjde: start 25 mm sænkes til 20 mm.

? Semirough: klippehøjde: 50mm

? Klippet rough: 100 mm

Baneudvalget


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap