Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra Baneudvalgsmøde 12/5-2015

Tilstede Torben Therkelsen, Henrik Jacobsen, Flemming Thorup og Kresten Riis-Jensen

Personale Tidsregistrering, overarbejde, afspadsering, ferie og sygefravær afleveres af greenkeeper en

gang månedlig.

Maskiner Kører uden de store problemer.

Vaskeplads Bent Vistisen, Ib Helle, Ole Sørensen og Torben Hornbæk har lovet at stå for byggeriet af

vaskeplads med vognly.

Banen Hul 18`s green er blevet udvidet.

Der vil blive opsat blå pæle med sort top ved de 5 plantede træer/buske ved hul1/hul 18.

Udviklingsplanen

Henrik Jacobsen laver en 3-årig arbejdsplan vedr. nye greens på hul 3 og hul 12.

Hovedledning

Alt er koblet til og vandingsanlægget fungerer- eftersåning mangler.

Djurs Vand koblet fra ved hul 17, men kan tilsluttes hvis nødvendigt.

Evt. Målebånd indkøbes til flagstænger på alle par 3- huller.

Der arbejdes stadigvæk på at få ajourført klubbens kalender.

Chr. Mouritsen, Kasper Schneider og Henrik Jacobsen hjælper med at klippe semirough – vi

kunne godt bruge et par stykker mere!!!!!!!

Rep. af hullet/ujævn område hul 14, semirough/ stien i efteråret 2015.

Arbejde på stier vil have stor prioritet i 2016.

Baneudvalget


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap