Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra bestyrelsesmøde 12/5-2015

 

 

Deltagere: Torben Therkelsen, Inger Høgh, Kresten Riis Jensen, Flemming Schiøtt,  Poul Svendsen, Niels Korsgaard

Fraværende: Susanne Rasmussen, Carsten Moth og Jørgen Fink

 

 1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 30/4 – 2015                     

Regnskabet blev godkendt og regnskabets hovedposter blev gennemgået - også set i forhold til årsbudgettet.

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen

Trækket udgør pr. d.d. 501.0 – mangler ca. 200 t.kr. i kontingentindbetaling.                              

Medlemsstatus incl.  nyindmeldte

11 udmeldte – heraf 2 flexmedlemmer

26 nye full-member set over perioden – heraf ca. 14 nye fra Golfens Dag                                                                                

 1. Projektstatus (økonomi og tidsplan)

          Vandledning

Den nyetablerede vandledning er blevet afprøvet og den virker. Vand vedr. banevanding fra Djurs Vand er frakoblet på hullerne 1-16-17 og 18, men ledningen bibeholdes af sikkerhedsmæssige årsager hvis der opstår problemer med egen vandboring.

Aktivering af det totale projekt  - ca. 100.000,- mangler at blive bogført.

                      Vaskeplads

 – vi er tæt på opstart og har fået tilsagn om hjælp fra 4 mand – 1-2 frivillige mangler

Henvendelse herom til chefgreenkeeper Flemming Thorup

 

 1. Rapport fra diverse udvalg

Baneudvalg:

Maskinerne kører fint, og hele den nye del af hul 18´s green er nu integreret

Vi søger hjælp til klipning af semi-rough – p.t. er vi 2-3 mand - endnu en mand vil være ønskeligt. Henvendelse herom til chefgreenkeeper Flemming Thorup.

Marketing og Sponsorudvalget:

Nye skilte er hjemkommet og opsat

Invitationer til dette års Pro-AM udsendes snarest

 

 1. Opfølgning og drøftelse af ideer fra ”regelaftenen”

Der var fremkommet en masse gode ideer og input,  bl.a. kan nævnes:

Etablering af hygge-lounge i klubhuset – etablering heraf vil blive undersøgt af bestyrelsen

Company-days- arrangementer – Bestyrelsen vil udarbejde en ”drejebog” for gennemførelse af sådanne arrangementer og efterfølgende markedsføre projektet over for relevante firmaer.

Mentorordning for nye medlemmer – er allerede igangsat med succes – dog skal det formaliseres

 

 1. Festudvalg

Festudvalget er nedsat og består af 6 personer

 

 1. IT og netværk

Bestyrelsen undersøger p.t. leverandørskifte samt skift til hurtigere bredbåndsforbindelse

 

 1. Uddannelse/undervisning i anvendelse af Golfbox               

Igangsættes snarest – der planlægges 1-2 uddannelsesforløb for ”klubber i klubben samt alle matchledere

 

 1. Eventuelt

Ugentlig ajourføring af udendørs aktivitetskalender igangsættes snarest.

 

Bestyrelsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap