Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra mødet for udvalg og Klubber i Klubben onsdag d. 6/5-2015

 

Formanden bød velkommen og orienterede lidt om:

 • Driftsøkonomien i klubben der udviser overskud pr. 31/3 på kr. 125.000 inkl. aktivering af vandingsanlæg– lidt mindre ift. sidste år. – skyldes bl.a. renovering af gulvet i Klubhuset og større lønomkostninger samt mindre kontingentindtægter
 • Om likviditetssituationen og den planlagte låneomlægning, der vil give klubben en likviditetsforbedring på ca. 200.000 pr. år.
 • Implementering af nyt bogholderisystem
 • Om banen: ikke de store tiltag i år. Planen/ønsket har været nye greens på hul 3 og hul 12, og nyt gul tee-sted på hul 16, men det må vente
 • Medlemskontingentopkrævningen pr. 1/5 på ca. 1 mill.kr. – lidt mindre end sidste år pga. faldende fullmember-antal
 • At bestyrelsen igangsætter strategiarbejde for at få opstillet nogle scenarier omkring økonomi, medlemsantal, baneudvikling m.m. – start 1/7
 • At klubben har tegnet forsikring på det nyetablerede vandingsanlæg pga. faren for lynnedslag

 

Baneudvalg                                                                 

Kristen orienterede om bl.a.

 • Vognly og vaskepladsen skal være færdig i år
 • Vandledningsarbejdet er tæt på afslutning – der fræses og eftersås i indeværende uge, og klubbens investering i den nye vandledning på sigt vil give et klart mindre vandbrug end tidligere.
 • Der vil blive offentliggjort en plan for klipning af banen med højde, tidspunkter m.v.

Fra forsamlingen var der forslag om etablering af samme ”indgangsmodel på rød tee” på hul 4 som var etableret på hul 8 – dette igangsættes

Ligeledes var der forslag om en mere markant farve på flag – dette undersøges

Opfyldningsmuligheder omkring skillelinjen på hul 14 og hul 3 undersøges

 

Sponsorudvalg/sponsor og marketingudvalg

Flemming orienterede om:

 • klubbens sponsorer og sponsorater.  Klubben har i dag ca. 60 sponsorater der genererer en indtægt på ca. 175.000 – hvilket er lidt mere end sidste år
 • og henstillede til alle medlemmer at kigge på hjemmesiden og se hvilke medlemstilbud man med fordel kunne udnytte/støtte

Marketingudvalg

Flemming orienterede om

 • den gennemførte regelaften med vinsmagning, og kunne meddele, at
 • evaluering af ideer/ input fra medlemmer vil blive drøftet på bestyrelsesmødet 12/5.
 • planlægningen af Pro/AM  i september

 

Junior, ynglinge og eliteudvalg                                                      

Susanne orienterede om:

 • At klubben p.t. kun har 2 juniorer i år, men at der er  sat en række tiltag i gang, bl.a.
 • At der kommer ca. 80 unge mennesker fra 7. og 8. klasse på besøg i ugerne 22,23,24,25, hvor der ville være behov for nogle erfarne spillere til at guide disse unge mennesker.
 • Et planlagt samarbejde med ungdomsskolen undersøges

 

Turneringsudvalg                                                                            

Susanne orienterede om kommende turneringer

 

Handicap- og regeludvalg                                                                                     

John orienterede om

 • Introduktionsaftener for nybegynder-holdet afholdes

over 2 onsdage med drøftelse af regler, herunder ”god takt og tone”

på banen

 

Begynderudvalg                                                                               

Poul orienterede om:

 • Nybegynderholdet p.t. har vi ca. 15 nye golfspillere der trænes af Arrild.
 • Forskellige tiltag er planlagt, bl.a. med sigte på indslusning til Kaninklubben.

 

Klubber i Klubben

De respektive formænd/forkvinder orienterede om de forskellige klubbers planlagte tiltag.

 

Eventuelt

 • Medlemmerne føler sig en del frustreret over anvendelsen af og nedbrud på Golfbox.

Det blev besluttet at udarbejde en egentlig manual og gennemføre nogle undervisningsseminarer så i hvert fald et eller to medlemmer fra de forskellige klubber kunne forstå og håndtere anvendelsen af Golfbox.

 • Der var bred enighed i at klubbens hjemmeside trænger til en kærlig hånd og bestyrelsen vil drøfte emnet på næste bestyrelsesmøde 12/5.
 • Der blev drøftet muligheder for at indgå i et samarbejde med andre golfklubber på Djursland i en slags puljeordning m.v. – forslaget vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøde.
 • Nu da golfsæsonen for alvor er startet henledes opmærksomheden på at alle medlemmer følger god takt og tone på banen, lukker hurtigt gående spillere i gennem og tager hensyn til både greenfee gæster og nybegyndere/kaninerne om onsdagen.
 • Den lille hulrunde fra (med) P-plads ved Ryttergården fra hul 3 til hul 13 må kun gennemføres efter kl. 15/ på alle ugens dage
 • Et foreløbigt Festudvalg til 50 års jubilæet i 2016 blev nedsat – mangler dog et par medlemmer.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap