Skip Navigation Links
SENESTE
Indkommende forslag til Generalforsamlingen 2018
Invitation Varde Golfclub
Vinter Greenfee
Konverteringstabeller og scorekort vinteren 2017-2018
Turneringprogram 2018
Google

 

 

 

Referat fra mødet for udvalg og Klubber i Klubben onsdag d. 6/5-2015

 

Formanden bød velkommen og orienterede lidt om:

 • Driftsøkonomien i klubben der udviser overskud pr. 31/3 på kr. 125.000 inkl. aktivering af vandingsanlæg– lidt mindre ift. sidste år. – skyldes bl.a. renovering af gulvet i Klubhuset og større lønomkostninger samt mindre kontingentindtægter
 • Om likviditetssituationen og den planlagte låneomlægning, der vil give klubben en likviditetsforbedring på ca. 200.000 pr. år.
 • Implementering af nyt bogholderisystem
 • Om banen: ikke de store tiltag i år. Planen/ønsket har været nye greens på hul 3 og hul 12, og nyt gul tee-sted på hul 16, men det må vente
 • Medlemskontingentopkrævningen pr. 1/5 på ca. 1 mill.kr. – lidt mindre end sidste år pga. faldende fullmember-antal
 • At bestyrelsen igangsætter strategiarbejde for at få opstillet nogle scenarier omkring økonomi, medlemsantal, baneudvikling m.m. – start 1/7
 • At klubben har tegnet forsikring på det nyetablerede vandingsanlæg pga. faren for lynnedslag

 

Baneudvalg                                                                 

Kristen orienterede om bl.a.

 • Vognly og vaskepladsen skal være færdig i år
 • Vandledningsarbejdet er tæt på afslutning – der fræses og eftersås i indeværende uge, og klubbens investering i den nye vandledning på sigt vil give et klart mindre vandbrug end tidligere.
 • Der vil blive offentliggjort en plan for klipning af banen med højde, tidspunkter m.v.

Fra forsamlingen var der forslag om etablering af samme ”indgangsmodel på rød tee” på hul 4 som var etableret på hul 8 – dette igangsættes

Ligeledes var der forslag om en mere markant farve på flag – dette undersøges

Opfyldningsmuligheder omkring skillelinjen på hul 14 og hul 3 undersøges

 

Sponsorudvalg/sponsor og marketingudvalg

Flemming orienterede om:

 • klubbens sponsorer og sponsorater.  Klubben har i dag ca. 60 sponsorater der genererer en indtægt på ca. 175.000 – hvilket er lidt mere end sidste år
 • og henstillede til alle medlemmer at kigge på hjemmesiden og se hvilke medlemstilbud man med fordel kunne udnytte/støtte

Marketingudvalg

Flemming orienterede om

 • den gennemførte regelaften med vinsmagning, og kunne meddele, at
 • evaluering af ideer/ input fra medlemmer vil blive drøftet på bestyrelsesmødet 12/5.
 • planlægningen af Pro/AM  i september

 

Junior, ynglinge og eliteudvalg                                                      

Susanne orienterede om:

 • At klubben p.t. kun har 2 juniorer i år, men at der er  sat en række tiltag i gang, bl.a.
 • At der kommer ca. 80 unge mennesker fra 7. og 8. klasse på besøg i ugerne 22,23,24,25, hvor der ville være behov for nogle erfarne spillere til at guide disse unge mennesker.
 • Et planlagt samarbejde med ungdomsskolen undersøges

 

Turneringsudvalg                                                                            

Susanne orienterede om kommende turneringer

 

Handicap- og regeludvalg                                                                                     

John orienterede om

 • Introduktionsaftener for nybegynder-holdet afholdes

over 2 onsdage med drøftelse af regler, herunder ”god takt og tone”

på banen

 

Begynderudvalg                                                                               

Poul orienterede om:

 • Nybegynderholdet p.t. har vi ca. 15 nye golfspillere der trænes af Arrild.
 • Forskellige tiltag er planlagt, bl.a. med sigte på indslusning til Kaninklubben.

 

Klubber i Klubben

De respektive formænd/forkvinder orienterede om de forskellige klubbers planlagte tiltag.

 

Eventuelt

 • Medlemmerne føler sig en del frustreret over anvendelsen af og nedbrud på Golfbox.

Det blev besluttet at udarbejde en egentlig manual og gennemføre nogle undervisningsseminarer så i hvert fald et eller to medlemmer fra de forskellige klubber kunne forstå og håndtere anvendelsen af Golfbox.

 • Der var bred enighed i at klubbens hjemmeside trænger til en kærlig hånd og bestyrelsen vil drøfte emnet på næste bestyrelsesmøde 12/5.
 • Der blev drøftet muligheder for at indgå i et samarbejde med andre golfklubber på Djursland i en slags puljeordning m.v. – forslaget vil blive drøftet på kommende bestyrelsesmøde.
 • Nu da golfsæsonen for alvor er startet henledes opmærksomheden på at alle medlemmer følger god takt og tone på banen, lukker hurtigt gående spillere i gennem og tager hensyn til både greenfee gæster og nybegyndere/kaninerne om onsdagen.
 • Den lille hulrunde fra (med) P-plads ved Ryttergården fra hul 3 til hul 13 må kun gennemføres efter kl. 15/ på alle ugens dage
 • Et foreløbigt Festudvalg til 50 års jubilæet i 2016 blev nedsat – mangler dog et par medlemmer.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 


KLUBSPONSORER/tr>
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018

   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap