Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

 VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Det er NU, at Juniorgolf i Ebeltoft Golf Club skal have et løft.
Juniorgolf Udvalget mangler AKUT 2 - 3 medlemmer; gerne med potentielle unge mennesker på matriklen;
eller evt et barnebarn der måske allerede HAR prøvet at spille golf.
Idéerne til sæsonen er FRI golftræning v/ Arild Onsdage ( start nu på onsdag d. 22.04.2015; kl. 17 - 18 ).
Herudover kan de selvfølgelig, som alle andre komme her med forældre, venner eller bedsteforældre så
meget de har lyst.
Gratis golf for alle juniorer indtil sommerferien.
Der arbejdes endvidere på favorable familiegolf tilbud.
I år vil der også være Bambino golf om lørdagen ( formiddag imellem 10 og 12 ). Her vil golf blive introduceret
for de unge på en sjov måde. Medlemmer opfordres til at bære over med at lydniveauet kan være en kende højere
disse spændende formiddage. Nogle af klubbens gamle topspillere står for dette tiltag; men ALLE forældre, som
bedsteforældre er velkomne.
Herudover kommer skolen i Ebeltoft med nogle store hold unge mennesker ( 7 og 8 klasser ) i dette forår. Der vil også
blive brug for nogle hjælpere disse formiddage.
NU da du er kommet hertil i teksten; så mangler du bare at kontakte en af nedenstående personer og melde dig under
fanerne. SÅ er DU med til at Ebeltoft Golf Club bliver et AKTIV for HELE familien; og at flere kan nyde det fantastiske
fællesskab og den helt unikke bane Vi her kan byde på.
De varmeste forårshilsner fra Juniorudvalget ved -
Sus Rasmussen, formand - Mail: ebeltoft@gmail.dk  tlf.: 21757184
Jacob Rosendahl Jensen - Mail: jacobrosendahl@mail.dk
Lars P. Jørgensen - Mail: lars@raballowich.dk

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap