Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra bestyrelsesmøde 14/4 – 2015.

 

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 31/3 – 2015

Regnskabet blev godkendt. En enkelt post i regnskabet skal undersøges nærmere.                                             

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen

Foreningen har omlagt sit lån i Nykredit samt optaget et tillægslån på ca. 800 tkr. til indfrielse af lånet i Danske Bank. Manøvren forventes at give en likviditetsforbedring på ca. 200.000 kr. pr. år. De nye lån har en restløbetid på 20 år.                         

Medlemsstatus

Uændret                                                                         

 

 1.  Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                         

          Vandledning

Forventes færdig i næste uge. Forbedringen giver mulighed for bedre vanding pga. højere tryk. Færdiggørelse efter opgravningerne igangsættes hurtigst muligt.

 

         

 

 1. Evaluering af 12/4 ”Ta’ en kollega, ven med til golf”

Det var en god oplevelse i al slags vejr. Ca. 45 potentielle nye golfere mødte op på dagen sammen med deres vært, og fik en god oplevelse.

En stor tak til de af klubbens medlemmer der tog imod udfordringen.

 

                      Aktiviteterne for Golfens Dag blev gennemgået

 

 1. Diverse

 

I 2015 vil der vedr. banen primært være fokus på drift og vedligeholdelse.

 

Pga. det nye økonomisystem er der i forbindelse med kontingentopkrævningen pr. 1. maj behov for at medlemmerne igen tilmelder sig PBS. Mere information herom senere.

 

Der er møde for diverse udvalg og klubber i klubben onsdag den 6. maj kl. 19.00

 

Bestyrelsen går i gang med at udarbejde en strategi for EGC primo juli.

 

Kalenderen i forbindelse med EGC´s hjemmeside arbejder bestyrelsen på at få ajourført så vi har en og kun en kalender, hvor mest muligt er med, og som alle medlemmer og ansatte har adgang til. Inger har ansvaret for denne ajourføring.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap