Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat af bestyrelsesmøde 17/3 - 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

 

 

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 28/2 og træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen.

Regnskabet og likviditetssituationen blev drøftet og viser behov for en forhøjelse på 100.000,- hvilket klubben vil bede om.

NB: Klubbens sponsorer faktureres ultimo marts til betaling medio april. Beløbet andrager ca. 140.000,- + moms.

            Medlemsstatus

Status quo                                                                      

            Restancer fra kontingentopkrævning samt øvrige

Intet

 

 1.  Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                            

          Vaskeplads

Tilbud hjemkommet på materialer på ca. 30.000,- + moms. Det planlægges til at blive igangsat ca. 1/5 og foreningen vil meget gerne have frivillige til at hjælpe med byggeriet. Gerne tilmelding til Kristen Riis Jensen herom

 

 1. Nyt fra udvalgene
 2.  

Jan starter mandag den 23/3 for at klargøre banen, som forhåbentlig kan blive klar til påske – afhængig af vejrsituationen.

Fremadrettet tilstræbes at green klippes lørdag morgen og om morgenen på matchdage.

Nye røde tee-steder på hul 4 og hul 8 forventes at blive klar til baneåbning. Placering/renovering af Gul teested på hul 16 udsættes.

Status på hovedledningen viser behov for mindst 14 dages arbejde endnu.

Den tidligere annoncerede arbejdsdag er flyttet til den 18/4 – nærmere info følger på opslagstavlen

 

 •  

Juniorerne starter op den 22/4 kl. 17 (undervisning/træning ved Arrild)

En AON- juniorcup landsfinale er henlagt til Ebeltoft Golfclubs bane torsdag den 6/8. Tidspunkt kendes ikke p.t., men vil blive meddelt på opslagstavlen.

 

Marketing, kommunikations- og Sponsorudvalget

Der blev orienteret om planlægningen af:

 • invitationsarrangementet til klubbens medlemmer til at invitere kollegaer, venner, familie med søndag den 12/4. Se opslag i klubhuset og tag en ”flyer” til udlevering til interesserede.
 • Golfens Dag søndag den 19/4 kl. 10 – info følger

Sponsorudvalget: I Nyhedsbrevet anførte vi at Annis Blomster var blevet sponsor, det er ikke korrekt, Annis Blomster er udelukkende et medlemstilbud. – Vi beklager fejlen.

 

 1. Diverse                                                                                                         

Generalforsamlingen vedtog ændring i Foreningens Betalingsregulativ. Det nye Betalingsregulativ fremgår på hjemmesiden..

Forretningsorden for Bestyrelsen blev vedtaget og underskrevet                                       

                                                                                                                                  

 1. Eventuelt                                                                                                      

Det blev besluttet fremover at informere om ”klubbers” fravær fra banen og eventuelle greenkeeper-tiltag på klubbens hjemmeside under punktet ”kalender”

 

Med venlig hilsen

 •  

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap