Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra bestyrelsesmøde 17/2-2015

 

Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab pr. 31/1 – 2015                                                                 

Regnskabet pr. 31/1 udviser et overskud på 406 t.kr., hvilket er mindre end budget, dels pga. manglende aktivering af omkostninger i forbindelse med ny vandledning, dels manglende periodiseringer. Dertil kommer lavere kontingent ift. budget på 48 t.kr.

 

Træk på Kassekredit

Trækket på kassekreditten er pt. på 931 t.kr. og vi har fået bevilget en forhøjelse på 300 t.kr. indtil næste kontingentindbetaling primo maj.

 

Medlemsstatus

Er uændret ift. til meddelelsen på generalforsamlingen

                                           

Restancer fra kontingentopkrævning

Restancer udgør pr. 31/1 2015 kr. 1.925,-

 

Projektstatus

Vandledning                                                                                                            

Hovedledningen har stor prioritet og bør snarest muligt dækkes til. Der skal laves en dokumentationsplan over ledningernes placering.

Der er besluttet en arbejdsdag 11/4, hvor alle opgravede ledningsområder skal planeres/efter rives inden muld pålægges og græs sås.

 

Vaskeplads ved Ryttergården                                                                                                     

Etablering er igangsat

 

Rapport fra diverse udvalg

Baneudvalg:

Klargøring af banen er så småt i gang. Greenkeeper Flemming er p.t. alene, men Jacob starter 9/3 og Jan starter 1/4.

 

Sponsorudvalg

Flemming Schütt gennemgik de nyligt indgåede sponsoraftaler

 

Begynderudvalg

Susanne og Poul orienterede om deres besøg hos Silkeborg/Ry golfklub i januar. Ideer herfra vil blive drøftet på kommende møde i begynderudvalget, hvor der også skal planlægges indsatser omkring Golfens Dag den 19/4.

 

Ændringer til stående udvalg?

Det blev besluttet at sammensmelte Marketingudvalget med Kommunikations- og Sponsorudvalget.

Oversigt over udvalg og udvalgsmedlemmer vil snarest fremgå af klubbens hjemmeside.

 

Under eventuelt drøftede bestyrelsen afskrivningsprincippet for Klubhuset, og der var enighed om at fastholde nuværende afskrivningsprincip.

 

På bestyrelsens vegne

Niels Korsgaard

                      .

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap