Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  11. november 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, Poul Svendsen, Flemming Schütt, Jørgen Fink, Susanne B. Rasmussen, Kresten Riis-Jensen, Erik Smedegaard og Henrik Krogh

Afbud:              

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde                                         Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 31/10-2014                                                                                                      Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Jørgen/Torben

Medlemsstatus (liste over allerede udmeldte pt.)                                             Erik

Restancer fra kontingentopkrævning  samt øvrige                                             Erik

Budget  2014/15 til godkendelse                                                                                Alle

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

4.                 Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

5.                 Bordet rundt.                                                                                                                     Alle                    

6.                 Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat godkendt.

 

Ad.2:

Regnskab følger stort set budget.

Kassekredit er trukket ca. 250 t.kr. pr. 11.11.14.

Regnskab for 2013/2014 er færdigt og sendes nu til revisor.

Budget for 2014/2015 er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen.

 

Ad.3:

Intet nyt om grundene ved hul 16.

Nyt økonomisystem e-conomics skal testes med henblik på at det skal implementeres i 2015.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Juniorudvalg:

 

 

 

 

 

Turneringsudvalg:

Planlægning er i gang for 2015 sæson.

Regionsgolf er tilmeldt med diverse hold. Dette koordineres med Annette kambeck.

Turneringsplan præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

 

Husudvalg:

Der skal indkøbes et stk. ny støvsuger. Er bevilget.

 

Marketingsudvalg:

Som tiltag i 2015 vil der igen blive lavet arrangement, hvor et medlem kan tage en ven, nabo, bekendt med op i klubben for at prøve at spille golf, bl.a. en lille Texas match. Dato og indbydelse vil blive delt ud på generalforsamlingen.

 

Baneudvalg:

Anlæggelse af nyt herre tee-sted ved hul 16 udskydes.

Der skal bruges måtter på fairways mv. fra mandag den 17. nov. Dette annonceres på hjemmesiden, ligesom der udsendes nyhedsbrev.

Der kan købes måtter i sekretariatet.

Brug af Buggys efter mandag den 17. nov. er heller ikke tilladt, med mindre der er søgt om dispensation. Dispensation kan søges ved henvendelse i sekretariatet.

Sålænge der skal bruges måtter på fairways er rabataftaler annuleret, idet der samtidig betales ½ green fee for alle green fee gæster.

 

Der forhandles om indkøb af greenroller, traktor med lad og vertikalskærer i bytte for topdresser. Tilbud herom er på vej til klubben.

 

Der arbejdes fortsat med rørføring.

 

Jan Petersen holder pr. 1.12 og starter eventuelt op igen pr. 1.4.

 

PRO-AM:

Der afholdes Pro-AM i EGC d. 4. september 2015.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Ad.5:

Henrik undersøger muligheden for at få trykt scorekort til vintergolf.

 

 

 

Ad.6:

Hvis der er skade på Buggy som EGC lejer ud, er der en selvrisiko. Flemming undersøger hos udlejer om denne selvrisiko eventuelt kan deles.

 

Henrik sender artikel til Ebeltoft Folketidende omhandlende sponsorat fra Tuborgfondet.

 

Erik undersøger ved Gustav&Hund visistkort med vort kontonr. til at hænge op ved toruchscreen, når denne ikke virker.

 

Generalforsamling afholdes den 26. januar 2015. Henrik Krogh genopstiller ikke. Derfor skal der findes en ny sekretær. Henrik laver udkast til indkaldelse klar til næste bestyrelsesmøde.

 

Arrangement med Kvickly, regler og vinsmagning, vil blive arrangeret i februar.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap