Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  14. oktober 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, Poul Svendsen,  Jørgen Fink, Susanne B. Rasmussen, Kresten Riis-Jensen og Henrik Krogh

Afbud:               Flemming Schütt

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde                                         Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 30/9-2014                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Jørgen/Torben

Medlemsstatus (liste over allerede udmeldte pt.)                                             Erik

Restancer fra kontingentopkrævning  samt øvrige                                             Erik

Budget  2014/15                                                                                                                Alle

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

4.                 Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

5.                 Bordet rundt.                                                                                                                     Alle                    

6.                 Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Erik taler med Svenningsen om forlængelse af Buggy aftale.

Der er indgået ny aftale med Arild.

Tuborgfondet kommer for at overrække sponsorat den 3.11, kl. 10.45. Jørgen tager et billede til hjemmeside og artikel.

Referat godkendt.

 

Ad.2:

Træk på KK er pr. 14. okt. 1.222 mio. kr.

 

Budget for 2014/15 blev gennemgået. Det vil nu blive finkæmmet med henblik på at finde besparelser. Der har været en del udmeldelser, som medfører tilbagegang i kontingent på ca. 300 t.kr.

 

Der skal spares hvor der kan, bl.a. overvejes om fadølsanlæg skal udskiftes med automat. Erik kontakter Carlsberg herom (lille automat til overetage).

 

Ad.3:

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

 

Husudvalg:

 

Marketingsudvalg:

 

Baneudvalg:

Vinterbane vil blive målt op, så der kan trykkes scorekort hertil.

Derudover er der følgende aktiviteter mv. på banen pt.:

 • Greenroller ses der på
 • Container ved Ryttergården er klar til brug
 • Banen er i god stand, dog våd pt.
 • Buggykørsel indstilles indenfor kort tid. Dispensation skal indhentes ved manager
 • Green på hul 18 ændres ikke foreløbig
 • V. hul 8 er der fældet 2 træer i højre side
 • Der arbejdes på rød tee sted hul 4 og 8
 • Vinterbane er ved at blive klargjort
 • Lidt af mosens spids ved hul 15 klippes ned
 • V. hul 18 undersøges hvordan buggy skal passere over til klubhuset

 

PRO-AM:

Pga. optællingsfejl efter ProAm er omfordelt præmie mellem nr. 3 og 4 i holdkonkurrencen. De involverede parter er blevet orienteret.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Fadølsanlæg skal renses hver uge for at sikre opmåling af bæger.

Der har været forslag om opstilling af kaffeautomat. Det har været forsøgt tidligere. Omkostningerne er for høje i forhold til indtjening. I stedet laves kaffe, som sælges i shoppen når der er åbent.

Der har været flere henvendelser om hvorvidt green fee aftaler skal køre videre i 2015, bl.a. 50 kr.’s aftaler. Der er endnu ikke taget stilling hertil fra EGC’s side.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap