Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  29. september 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Erik Smedegaard, John Brændgaard, Torben Hornbæk, Birthe Fisher Nielsen, Ellis Højgaard, Winnie Berg, Steen Borregaard, Henrik Krogh, Poul Svendsen, Lars Jørgensen, Dagmar Jensen, Jørgen Fink, Ole H. Pedersen, Flemming Madsen og Inga Lolck

 

 

1. Orientering om den økonomiske situation                                                        Torben Therkelsen

Økonomien er lidt foran i forhold til budget. Der er været flere green fee gæster i forhold til sidste år. Der arbejdes pt. med budgetter for næste sæson.

Medlemssituationen er lidt anstrengt. Ialt 519 medlemmer, men kun 397 fuldt betalende.

 

2. Baneudvalg                                                                                                                     Kristen Riis-Jensen

Baneservice fungerer fint. Det fungerer fint med boldopsamling og skråning på driving range er netop fjernet.

Driving range er lukket tirsdag formiddag i forbindelse med boldopsamling, samt onsdag eftermiddag i forbindelse med begyndertræning.

Der er god hjælp fra medlemmer til diverse opgaver på banen, f.eks. opsamling af kogler.

Der har været få justeringer på banen/tilpasninger, f.eks. er bunker på hul 3 fjernet, samt teesteder er udbedret få steder.

Hovedledning udskiftes løbende over de næste 3 år.

Lille debat om stier der er medtaget efter regn, det ser ikke godt ud. Greenkeeper bør udbedre løbende.

Der prikles altid på tirsdage, greenkeepere bør så vidt muligt tage hensyn til tirsdag formiddags damers kalender.

Fra næste efterår vil der blive vertikalskåret på udsatte steder, det forventes det bliver 6 huller pr. år.

Maskinparken er af ældre dato, den vedligeholdes og repareres så den fungerer.

Der er ønske fra medlemmer om at der tages lidt sand ud af bunkers på hul 18.

Der bør sættes et skilt op ved tee sted hul 6 med krav om forcaddy såfremt spiller går efter green.

 

3. Sponsorudvalg                                                                                                             

Der kommer et lidt højere budget for sponsorindtægter i 2015.

Der mindes om at huske artikel/omtale efter klubmatcher.

 

4. Junior, ynglinge og eliteudvalg                                                                               Susanne Rasmussen

Der er stort set ingen juniorer, idet de er meget svære at tiltrække. Ideer modtages gerne.

Som følge heraf er juniortræning skåret ned med en time pr. uge.

 

5. Turneringsudvalg og Pro Am                                                                                   Susanne Rasmussen/Henrik Krogh

Lidt kommentarer om klubmesterskaberne, hvor fokus var for meget på stableford match fremfor klubmestre. Turneringsudvalget er opmærksom herpå og det bliver der taget højde for i 2015.

ProAm var vellykket i 2014 med 16 deltagende hold. I 2015 bliver ProAm afholdt den 4. september.

 

6. Handicap- og regeludvalg                                                                                         John Brændgaard                     

Der har været ganske få henvendelser om handicapregulering.

 

 

 

 

7. Ordensudvalg                                                                                                                Lars Jørgensen

Der har ikke været henvendelser som er behandlet.

 

8. Begynderudvalg                                                                                                           P. Svendsen/F. Schütt

Der har været rigtig gode nybegyndere, hvor alle undtagen en har valgt at fortsætte.

Der kunne godt bruges nogle flere elever. Ideer modtages gerne.

 

9. Husudvalg                                                                                                                       Torben Hornbæk

Klubhus bliver pt. malet.

Der er etableret ny Buggy plads.

Ønske om bænk ved lockerrum fra flere medlemmer.

Der er kommet ny automat fra Carlsberg, hvor der også er plads til de små flasker vin.

 

10. Kommunikation/Webmaster                                                                                Henrik Krogh/Jørgen Fink

Der blev mindet om opdatering af kommende klubmatch.

Navn på huller og forklaring vil blive flyttet til link under banen.

 

11. Marketingudvalg                                                                                                        Henrik Krogh

Der har været en Texas match for medlemmer, hvor ikke spillende familie, venner kunne deltage.

Der blev lavet fyraftensgolf i maj måned i samarbejde med Effi. Blev desværre aflyst pga. manglende tilslutning.

Derudover har der også været  flere initiativer på vej med det formål at værne om medlemmerne, skaffe flere medlemmer samt green fee gæster. Ideer modtages gerne.

 

12. Klubber i Klubben

 

Tirsdags formiddagsdamer kører fint.

 

Onsdagsklubben får ny formand fra næste sæson.

 

Kaninklubben kører godt og har 20 medlemmer.

 

Torsdags formiddags herrer kører fint.

 

Torsdagsherrer kører fint. Steen Borregaard har meddelt at han stopper efter 20 år som formand.

 

13. Eventuelt

Fra medlemmer kom der et ønske om at klubben køber en gasgrill, samt kaffeautomat. Samtidig var der ønske om, at der opsættes flere affaldsspande ved tee steder.

 

Der skal nedsættes et festudvalg i forbindelse med 50 års jubilæum i 2016. Klubber i klubben skal stille med 1-2 deltagere til udvalget. Deltagernavne meddeles til formanden.

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap