Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra baneudvalgsmøde den 9. september 2014

 

Til stede:

 Kresten Riis-Jensen,  Torben Therkelsen,  Flemming Thorup,  Henrik Jacobsen og  Gerda Nielsen.

 

Personale:

Jan er ansat til 30. november.

 

Maskiner:

Maskinerne kører upåklageligt. Der er kun småreparationer, på grund af slitage. Sprøjtemaskinen skal godkendes af relevante myndigheder, der må imødeses udgifter i den anledning.

 

Ryttergården:

Efter lynnedslag er elinstallationen efterset og hi-fi relæet udskiftet.

Ekstra container er leveret og sat på plads.

 

Banen:

Nyt sponsoreret bænkesæt ved hul 11 er opsat.

 

På grund af tørke, er der underkapacitet på vandingsanlægget. Hovedledningen  udbygges over 3 år. Der mangler ca. 1700 m hovedledning.

 

Der vil blive fældet 2 træer ved foden af stien ved hul 8.

 

Banen er nedslidt flere steder efter sommerens tørke. Det vil blive udbedret løbende ved vertikalskæring, eftersåning med rødsvingelgræs samt topdresset.

 

Rød teested hul 4 og hul 8 vil blive renoveret i løbet af efteråret, samt nyt gul teested hul 16.

 

Hul 15, venstre side af høj rough i bunden (sumpen) klippes ned.

 

Det  er krager som ødelægger banen flere steder, når de er på jagt efter gåsebillelarver. Bekæmpelse af kragerne er under overvejelse.

 

 

God økonomi ved udlejning af buggies.

 

Al kørsel med buggies (både damer og herrer), fra hul 15, skal benytte grusvejen gennem skoven frem til 15. green.

 

 

Der satses på en arbejdsdag  lørdag den 25. oktober.

 

 

Næste møde tirsdag den 7. oktober 2014

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap