Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Foreløbig deltagerliste PRO AM EGC 2014      
             
Hold Spiller HCP Klub Medl. nr. Starthul  
             
Nybolig A/S            
  Pro ?     ? 18  
   Michael Lykke 8,6 EGC 18-1560    
   Claus Jeppesen 17,7 EGC 18-1942    
  Jesper Vendelbo 6,9 EGC 18-1593    
             
Kvickly Ebeltoft            
  Pro Claus Norlyk   Tønder 10-1473 17  
  Jacob Friis  29,5 EGC 18-2321    
  Claus Legarth Nielsen  21,5 EGC 18-2323    
  Marx Jøns  14,4 Grenå 53-1284    
             
Tholund Olie            
  Pro Tobias Rørbæk Jensen   Tange Sø 87-3094 2  
   Allan Tholund 15,9 Viborg 39-3078    
   Brian Tholund 10,5 Viborg 39-3079    
  Kirsten Svane Nyehuus 12,3 Silkebeorg Ry 16-455    
             
Dansommer            
  Pro Jens Svendsen   Grøn Mo Oslo 18-2235 16  
  Poul Svendsen 16,1 EGC 18-1541    
  Helle svendsen 18,0 EGC 18-1540    
  John Brügmann 5,6 Lübker 181-6529    
             
Steen Kok            
  Pro Kenneth Sørensen   Søhøjlandet 148-1196 1  
  Steen Borregaard 10,3 EGC 18-1050    
  Johnny Mikkelsen 12,7 EGC 18-1900    
  Stig Andersen 11,4 EGC 18-1020    
             
Pingvinerne            
  Pro Peter Ellebye   Ryal Oak 80-1405 4  
  Gurli Markussen 18,1 EGC 18-1349    
  John Madsen 26,4 EGC 18-1343    
  Esben Poulsen 35,9 Kalø 75-2083    
             
KBC Byg            
  Pro Mads M. Sørensen   Nordvestjysk 29-2014 6  
  Kim Schlüter 6,4 Smørum 120-44163    
  Kathe Schlüter 17,0 EGC 18-4642    
  Per Schlüter 26,7 EGC 18-1506    
             
JHP Kiosk & Byg            
  Pro Martin Michno   Sæby 71-1407 5  
  Jørgen Chr. Hald Pedersen 7,2 EGC 18-1425    
  Casper Hald Pedersen 12,7 EGC 18-2177    
  Anders Hald Pedersen   Grenå 53-1739    
             
Revisionsgruppen            
  Pro Henrik Nissen   Haderslev 31-2012 3  
  Aage Madsen 17,0 EGC 18-1347    
  Lars Godrim 11,7 EGC 18-1138    
  Ingvard Christensen 29,3 EGC 18-1082    
             
SRO Group 1            
  Pro Jesper Nielsen   Lübker 181-17 10  
  Peter Nørkjær 12,9 Tange sø 87-7    
  Claus Sunesen 10,3 EGC 18-1532    
  Brigitte Andersen 4,3 EGC 10-1007    
             
SRO Group 2            
  Pro Casper Bruun   Blokhus 105-5011 11  
  Morten Tholund 7,8 Viborg 39-3083    
  Per Sørensen 20,9 Tange sø 87-1874    
  Lars P. Jørgensen 10,9 EGC 18-1256    
             
Bisgaard Pibes            
  Pro Morten Jacobsen   Tange sø 87-1137 12  
  John Bisgaard 13,4 Kalø 75-627    
  Christian Bisgaard 17,3 Dragør 72-3354    
  Aage Bisgaard 19,9 EGC 18-1037    
             
Beta Care            
  Pro Thomas Dam Nilsson   Ishøj 157-691 13  
  Kresten Riis-Jensen 11,6 EGC 18-1483    
  Flemming Schütt 16,2 EGC 18-1514    
  Jan Bay Sørensen 20,9 Lyngbygaard 185-5005    
             
Alan Steen            
  Pro Jesper Mikkelsen     109-4 14  
  Allan Steen 11,9 EGC 18-1526    
  Jacob Fredberg 3,3 EGC 18-2159    
  Tobias Mikkelsen 12,2 EGC 18-2206    
             
Team JHL/Nyegaard sko            
  Pro Christian HR. Henriksen   Fåborg 62-2096 7  
  Alexandre Nyegaard 16,0 Fåborg 62-1533    
  John H. Larsen 4,0 Fåborg 62-1008    
  Peter Mogensen 9,6 Fåborg 62-1984    
             
Carlsberg            
  Pro Bo Bugholm   Himmerland 48-1313 8  
  Jofian Lasmi 29,5 Lyngbygaard 185-7428    
  Jacob Burgsø 9,5 ????? 702-80862    
  John Brodie 18,0 Lübker 181-7155    
             
             
Der er stadig mulighed for at tilmelde hold incl. Pro. Kontakt post@ebeltoft-golfclub.dk      
             

KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap