Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  10. juni 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, , Flemming Schütt , Jørgen Fink,,  Susanne B. Rasmussen og Poul Svendsen og Henrik Krogh

Afbud:               Kresten Riis-Jensen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  13/5-2014.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 30/4-2014                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus                                                                                                                 Erik

Restancer fra kontingentopkrævning  1/5                                                              Erik/Flemming

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 3.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat fra den 13/5-14 godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Regnskabet ser fornuftigt ud og er bedre end budget.

Der har været flere green fee spillere end budget, hvilket er tilfredsstillende.

Træk på kassekredit er 319.000 kr.

DGU har lavet aftale om forsikringsmægler AON om forsikring til golfklubber. AON kontaktes for information/tilbud.

 

Ad.3:

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Det fungerer fint med de nye begyndere og det er gode "elever". Rigtig godt hold med stort håb om at de melder sig ind i klubben.

Alle prøvemedlemmer, der er seniorer er blevet full member og  har betalt kontingent 2.850 kr. til 1/5-2015. (specialtilbud jvf. Golfens Dag), hvilket er meget posititvt.

 

 

 

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

Ny formand for turneringsudvalget er Susanne Rasmussen. Derudover indtræder Annette Kambeck og Poul Svendsen.

 

Husudvalg:

 

Marketingsudvalg:

 

Baneudvalg:

 

PRO-AM:

På nuværende tidspunkt er der 10 tilmeldte hold. 3 hold har allerede betalt for deltagelse.

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Der er nu 60 sponsorer i Ebeltoft Golf Club, som er meget tilfredsstillende i en lille klub som vores. Sidste nye sponsor er OK benzin.

 

Ad.5:

Fremover er det Henrik Krogh der er ansvarlig for udsendelse af Nyhedsbrev.

Finn True Jensen er blevet tilknyttet klubben i 6 timer/uge med det formål at søge fonde.

 

Ad.6:

Der er byttet green fee billetter med samarbejdsklubber. Disse anvendes til frivillige hjælpere i klubben, ligesom de kan anvendes til præmier i turneringer.

 

Arrangement med Danske Bank d. 2. juni gik rigtig fint. Der var ca. 40 deltagere fordelt på medlemmer og bankens kunder.

 

Ebeltoft Golf Club har 50 års jubilæum i 2016. Der skal nedsættes et festudvalg, gerne med deltagelse af klubber i klubben, som høres herom.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap